Prvi Pešački most Svetog Irineja Carska Palata Sunčani Sat Trg Ćire Milekića Kameni Cvet

ADRILINK Newsletter No.5

Pogledajte najnovije izdanje AdriLink biltena i saznajte više o toku projekta, projektnih aktivnosti i događaja. Download >>>

ADRILINK Newsletter No.3

Objavljen je bilten u okviru PODKLASTERA 2- Tematski klaster za održivost u kulturnim i prirodnim turističkim destinacijama. Download >>>

Final project results and outcomes for the Europe for Citizens Project “MOVEfwd – Moving Forward in Europe with Volunteering“

The project “MOVEfwd“ has been approved for a grant worth 95.760,00EUR from the European Union via the Europe for Citizens Programme – Measure 2.3. Civil Society Projects. The project partnership ...

MOVE FWD Vodič za volontiranje je sada dostupan

Kako se projekat MOVE FWD bliži kraju, rezimirali smo primere najbolje prakse u volontiranju tokom COVID19 pandemije i drugih vanrednih situacija koje su se istakle u partnerskim zemljama projekta: Hrvatskoj, ...

Vodič o volontiranju: Ključne lekcije

Projekat “MOVEfwd – Moving Forward in Europe with Volunteering” sufinansira Evropska unija putem programa Evropa za građane; Aktivnost 2: Demokratski angažman i građansko učešće; Akcija 2.3. Projekti civilnog društva. Projekat ...

ADRILINK PROJEKAT- nabavljena i instalirana oprema za rad Interpretacijskog centra krajolika u Turističkom info centru Sremska Mitrovica

U prethodnom periodu, Turistička organizacija grada Sremska Mitrovica je kroz projekat ADRILINK i finansijsku podršku programa ADRION i grada Sremska Mitrovica, opremila svoje prostorije posebnom IT opremom koja će omogućiti ...

Završna konferencija u okviru projekta Move FWD – Plovdiv, Bugarska

Pridružite nam se na Završnoj konferenciji projekta Move FWD- Moving Forward in Europe with Volunteering koji se finansira iz programa Evropa za građane, koji u Srbiji sprovodi Regionalna razvojna agencija ...

Moving Forward in Europe with Volunteering – MoveFwd

Broj projekta:: 625307-CITIZ-1-2020-1-HR-CITIZ-CIV Lokacija: Hrvatska, Slovenija, Srbija, Italija, Bugarska. Cilj: Promovisanje volontiranja i odgovora civilnog društva u oblastima socijalne inkluzije, kulture, obrazovanja i zapošljavanja u vreme COVID19 pandemije i drugih ...

Turistička organizacija grada Sremska Mitrovica učestvuje na Međunarodnoj konferenciji o pejzažu u Vrsaru u okviru projekta ADRILINK

Od 7.4. do 8.4., predstavnici Turističke organizacije grada Sremska Mitrovice učestvuju na Međunarodnoj konferenciji o pejzažu u Vrsaru u okviru projekta ADRILINK. Tema konferencije su digitalna rešenja i upravljanje modelima ...

Final project results and outcomes – GET2IT

Final project results and outcomes for the Europe for Citizens Project “GETting to Active CITizenship in Europe“ – GET2IT Ref. no. – 615194-CITIZ-1-2019-2-HR-CITIZ-NT The project “GET2IT“ has been approved for ...