ministarstvo_kulture_13

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisalo je Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude 2010 .Sredstva su namenjena fizičkim licima, malim i srednjim preduzećima iz oblasti turizma .
Sredstva će se koristiti za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta utostiteljske ponude, što obuhvata:

  • zgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i sportsko rekreativnih i zabavnih kapaciteta;
  • restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete ugostiteljske ponude;
  • rekonstrukciju i adaptaciju plovnih i plutajućih ugostiteljskih objekata;
  • unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude;
  • dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.

Sve formulare kao i uslove konkursa možete naći na sajtu MERR-a.  :www.merr.gov.rs
ili se obratiti Turističkoj organizaciji grada Sremska Mitrovica na tel:618-275