ptice

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Specijalni rezervat prirode ”Zasavica” ove godine zajedno učestvuju u organizaciji Evropskog vikenda posmatranja ptica. Rana jesen je vreme kada mnoge ptice kreću na seobu, pa je u različitim krajevima Evrope i sveta moguće videti veliki broj vrsta ptica, od kojih se neke okupljaju u spektakularnom broju na tradicionalnim odmorištima.

Svake godine, tokom prvog vikenda oktobra, milioni posmatrača ptica iz Evrope i celog sveta odlaze u prirodu kako bi uživali u praćenju globalnog fenomena seobe ptica.

Ove godine, Evropski vikend posmatranja ptica odigrao se u rezervatu Zasavica, a cilj ovog masovnog izlaska u prirodu jeste popularizacija posmatranja “običnih” i “neobičnih” ptica, praćenje njihove epske seobe i uživanje u boravku u prirodi.

Pored toga, ideja manifestacije je da se ljudima ukaže na potrebu zaštite sve ugroženijih ptica i njihovih staništa. Sve ptice se beleže, a podaci se šalju Međunarodnoj organizaciji BirdLife International koja objavljuje rezultate posmatranja nekoliko Dana nakon manifestacije.