Osnovni podaci o gradu

Grad vredniji od carske kćeri

Sremska Mitrovica je sedište opštine Sremske Mitrovice u Sremskom okrugu. Mitrovica je i najveći grad u Sremu, administrativni centar Sremskog okruga i jedan od najstarijih gradova u Vojvodini i Srbiji. Grad je smešten na levoj obali reke Save.

Antički grad Sirmijum, koji se nalazio na teritoriji današnje Sremske Mitrovice, je bio prestonica Rimskog carstva tokom perioda tetrarhije. Nazivan je i „slavnom majkom gradova“. Brojni rimski carevi su rođeni u ili u blizini Sirmijuma.

Sremska Mitrovica.
To su ljudi, i to je grad.

Grad Sremska Mitrovica čini grad – konurbacija tri naselja : Sremska Mitrovica i Laćarak na levoj i Mačvanska Mitrovica na desnoj obali reke Save i 23 seoska naselja.

U blizini Sremske Mitrovice su poznata izletišta i odmarališta u okviru Nacionalnog parka Fruška gora (Ležimir i Letenka) kao i brojni fruškogorski manastiri. Veliki potencijal rečnog turizma nameće reka Sava koja je u svom toku kod Sremske Mitrovice idealna za ovakav vid rekreacije (grad ima modernu obaloutvrdu i mogućnosti pristajanja brodova, kao i uređenu plažu, jednu od najatraktivnijih u Srbiji). Prirodna atrakcija je i specijalni rezervat prirode Bara Zasavica, a počelo se i sa projektima za prezentovanje arheološkog i arhitektonskog potencijala grada.

Položaj grada i veze sa okolinom

Grad se nalazi u severozapadnom delu Srbije i jugozapadnom delu Vojvodine, na kontaktu triju različitih morfoloških celina: sremske ravnice, mačvanske ravnice i fruškogorskog pobrđa. Sremska Mitrovica ima geografski položaj na 44 stepeni i 58 minuta severne geografske širine i 19 stepeni 36 minuta istočne geografske dužine i prostire se po južnom obodu sremske lesne terase i na aluvijalnoj ravni leve obale reke Save, na prosečnoj nadmorskoj visini od 82 m. Gradsko naselje zapravo je konurbacija tri naselja: Sremske Mitrovice kao centralne urbane celine, susedne Mačvanske Mitrovice na desnoj obali Save i najvećeg sela po broju stanovnika u Srbiji, Laćarka, na zapadu. Grad se nalazi na veoma povoljnom mestu, svega 75 km od glavnog grada zemlje, Beograda, sa kojim ga vezuje auto-put E-70 evropskog značaja. Sa Beogradom je grad povezan i jedinom dvokolosečnom prugom u državi. Od pokrajinskog sedišta, Novog Sada, udaljen je 50 km. Od granice sa republikom Xrvatskom grad je udaljen 35 km.

Položaj u bližoj okolini, takođe je povoljan budući da je grad nastao na „najtanjem“ delu Srema, na mestu gde su kopneni putevi koji vode sa Balkana i Beograda na istoku ka današnjoj Xrvatskoj na zapadu najbliži vodenim putevima (reci Savi). Ovi putevi ovde prave saobraćajno čvorište. Pored toga mesto Sremske Mitrovice je povoljno, jer je ovo mesto na Savi gde je ona najbliža Fruškoj gori. Takođe, grad je obrazovan na mestu gde je savska obala najpristupačnija. U prošlosti su delovi istočno i zapadno od grada bili izuzetno močvarni i teško pristupačni, pa je ovo mesto bilo pogodno za prelazak preko reke i upravu nad njom u ovom delu toka. Ova okolnost je bila i bitna sa stanovišta odbrane, jer su okolne močvare bile i „prirodni bedem“ u ratnim vremenima.

Demografija

U naselju Sremska Mitrovica živi 31748 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 39,5 godina (38,0 kod muškaraca i 40,9 kod žena). U naselju ima 14213 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,75.

Ovo naselje je uglavnom naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine). Popis stanovništva iz 2011. prvi je na kom je zabeleženo smanjenje broja stanovnika.

Teritorija Grada
Sremska Mitrovica

88.745
Stanovnika

Grad
Sremska Mitrovica

40.488
Stanovnika
Podaci iz 1545—1548. godine

Po podacima iz 1545—1548. godine, imala je Mitrovica samo 70 hrišćanskih kuća. (Izvor: Dr Dušan J. Popović, Srbi u Vojvodini, knjiga 1, Novi Sad, 1990, pp. 262)

Podaci iz 1572. godine

Po podacima iz 1572. godine, Mitrovica je imala 598 muslimanskih kuća i 18 hrišćanskih. (Izvor: Dr Dušan J. Popović, Srbi u Vojvodini, knjiga 1, Novi Sad, 1990, pp. 262)

Podaci iz 1910. godine

Prema popisu iz 1910. godine, stanovništvo Mitrovice brojalo je 12.909 stanovnika, od kojih je:

4.878 govorilo srpski jezik
3.915 govorilo hrvatski jezik
2.341 govorilo nemački jezik

U opštinskom području Mitrovice bilo je 32.012 stanovnika, od kojih je:

27.022 govorilo srpski jezik
2.324 govorilo nemački jezik
1.071 govorilo hrvatski jezik

Podaci iz 1948. godine

Prema popisu iz 1948. godine, stanovništvo Mitrovice brojalo je 13.183 stanovnika, od kojih:

6.777 Srba
3.933 Xrvata
864 Rusina i Ukrajinaca
835 Mađara

Podaci iz 1971. godine

Prema popisu iz 1971. godine, stanovništvo Mitrovice brojalo je 31.986 stanovnika, od kojih:

21.763 Srba
4.843 Xrvata
1.521 Jugoslovena
879 Mađara

Podaci iz 2002. godine

Prema popisu iz 2002. godine, stanovništvo Mitrovice brojalo je 39.084 stanovnika, od kojih:

31.127 Srba
2.130 Xrvata
961 Jugoslovena
620 Rusina
524 Mađara

Podaci iz 1566—1569. godine

Po podacima iz 1566—1569. godine, Mitrovica je imala 592 muslimanske kuće i 30 hrišćanskih. (Izvor: Dr Dušan J. Popović, Srbi u Vojvodini, knjiga 1, Novi Sad, 1990, pp. 262)

Podaci iz 1756. godine

Po podacima iz 1756. godine, Mitrovica je imala 809 stanovnika, od kojih 514 srpskih i 290 katoličkih. (Izvor: Dr Dušan J. Popović, Srbi u Vojvodini, knjiga 2, Novi Sad, 1990, pp. 331)

Podaci iz 1931. godine

Prema popisu iz 1931. godine, stanovništvo Mitrovice brojalo je 13.839 stanovnika, od kojih je:

10.429 govorilo srpski, hrvatski ili slovenački jezik
1.753 govorilo nemački jezik
945 govorilo mađarski jezik
632 govorilo ostale slovenske jezike

Podaci iz 1961. godine

Prema popisu iz 1961. godine, stanovništvo Mitrovice brojalo je 20.790 stanovnika, od kojih:

13.055 Srba
4.513 Xrvata
874 Mađara

Podaci iz 1981. godine

Prema popisu iz 1981. godine, stanovništvo Mitrovice brojalo je 37.628 stanovnika, od kojih:

24.390 Srba
5.762 Jugoslovena
3.979 Xrvata
682 Mađara