Danas je Sremska Mitrovica jedna od razvijenijih opština Vojvodine i Srbije i značajan administrativni, privredni, kulturni i obrazovni centar Srema, te središte Sremskog okruga. Grad Sremska Mitrovica sa prigradskim naseljima Laćarkom i Mačvanskom Mitrovicom, broji preko 60 hiljada stanovnika. Opština se prostire na 730 km2 sa 26 naseljenih mesta i u njoj živi više od 100.000 žitelja.

Naselja su: Bešenovački Pranjavor, Bešenovo, Bosut, Veliki Radinci, Grgurevci, Divoš, Zasavica I, Zasavica II, Jarak, Kuzmin, Laćarak, Ležimir, Manđelos, Martinci, Mačvanska Mitrovica, Noćaj, Ravnje, Radenković, Salaš Noćajski, Sremska Rača, Stara Bingula, Čalma, Šašinci, Šišatovac, Šuljam, te grad Sremska Mitrovica.

Na reci Savi podignut je impozantan pešački most koji spaja gradska jezgra Sremske i Mačvanske Mitrovice.
Izuzetno povoljan geografski položaj grada uslovljen je i blizinom autoputa, međunarodne železničke pruge, aerodroma Nikola Tesla (60 km udaljenosti), sportskog aerodroma u Velikim Radincima, kao i činjenicom da grad leži na reci Savi koja ga svojim plovnim putem povezuje sa značajnim odredištima širom evropskog kontinenta.
Obeležje savremene urbane sredine gradu daje i moderna regionalna saobraćajnica R-103 sa četiri saobraćajne trake i dve kružne raskrsnice. Putna infrastruktura se kontinuirano revitalizuje, te je grad odnedavno, osim boljih lokalnih puteva, bogatiji za još dve kružne raskrsnice u stambenim naseljima.

Visoke vode reke Save obuzdane su izgradnjom obaloutvrde koja je od neprocenjivog i dugoročnog značaja za ovaj grad koji se prostire na obe savske obale.