Данас је Сремска Митровица једна од развијенијих општина Војводине и Србије и значајан административни, привредни, културни и образовни центар Срема, те средиште Сремског округа. Град Сремска Митровица са приградским насељима Лаћарком и Мачванском Митровицом, броји преко 60 хиљада становника. Општина се простире на 730 км2 са 26 насељених места и у њој живи више од 100.000 житеља.

Насеља су: Бешеновачки Прањавор, Бешеново, Босут, Велики Радинци, Гргуревци, Дивош, Засавица И, Засавица ИИ, Јарак, Кузмин, Лаћарак, Лежимир, Манђелос, Мартинци, Мачванска Митровица, Ноћај, Равње, Раденковић, Салаш Ноћајски, Сремска Рача, Стара Бингула, Чалма, Шашинци, Шишатовац, Шуљам, те град Сремска Митровица.

На реци Сави подигнут је импозантан пешачки мост који спаја градска језгра Сремске и Мачванске Митровице.
Изузетно повољан географски положај града условљен је и близином аутопута, међународне железничке пруге, аеродрома Никола Тесла (60 км удаљености), спортског аеродрома у Великим Радинцима, као и чињеницом да град лежи на реци Сави која га својим пловним путем повезује са значајним одредиштима широм европског континента.
Обележје савремене урбане средине граду даје и модерна регионална саобраћајница Р-103 са четири саобраћајне траке и две кружне раскрснице. Путна инфраструктура се континуирано ревитализује, те је град однедавно, осим бољих локалних путева, богатији за још две кружне раскрснице у стамбеним насељима.

Високе воде реке Саве обуздане су изградњом обалоутврде која је од непроцењивог и дугорочног значаја за овај град који се простире на обе савске обале.