Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica osnovana je 31.10.2008. godine odlukom Skupštine Grada Sremska Mitrovica sa osnovnim ciljem promocije turističkih potencijala i jasnim pozicioniranjem na turističkoj karti Srbije. Osnovni cilj Turističke organizacije  je  promocija svih turističkih potencijala i bogatog kulturno-istorijskog nasleđa.

Poseban akcenat stavlja se na očuvanje lokaliteta iz antičkog perioda, u tu svrhu izrađuje programe razvoja turizma i štampa informativno-propagandni materijal u vidu štampanih publikacija, audio i video promotivnog materijala i internet prezentacija. U svrhu promocije i unapređenja turizma aktivno učestvuje na sajmovima u zemlji i inostranstvu. Takođe se bavi poslovima vezanim za prihvat turista, kao i pružanje svih neophodnih informacija o turističkoj ponudi grada Pored saradnje sa turističkim organizacijama  i agencijama u zemlji i inostranstvu, posreduje  u pružanju usluga u domaćoj radinosti i na taj način direktno utiče na poboljšanje kvaliteta usluga u turizmu.

Kontinuirano se unapređuju i prmovišu arheološki lokaliteti sa ostacima građevina drevnoga Sirmiuma, među kojima se izdvaja Carska palata, objekat jedinstvenog izlaganja eksponata od neprocenjivog značaja, svrstava Sremsku Mitrovicu među najvažnija kulturno-turistička odredišta na turističkoj mapi sveta; zatim temelji najstarije hrišćanske crkve u našoj zemlji, prelepo gradsko jezgro staro dva veka, pozivaju sve dobronamernike da upoznaju Sremsku Mitrovicu i osete neprolazni duh našeg grada i njegovih stanovnika.

Bogato kulturno-istorijsko nasleđe, prirodne atraktivnosti i izuzetno povoljan geografski položaj omogućavaju razvoj različitih vidova turizma: kulturni, manifestacioni, sportski, izletnički, lovni, seoski i tranzitni turizam, a Turistička organizacija ima zadatak da sve ove vidove turizma podjednako promoviše i razvija.Osim promocije, Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica, bavi se i jačanjem i uređenjem turističkih lokaliteta u gradu.

 

Prostorije Turističke organizacije Grada Sremske Mitrovice se nalaze u Ulicii Svetog Dimitrija 10

Telefon / faks : 022/618 275

turistorgsm@yahoo.com

www.tosmomi.rs

 

Info punkt se nalizi na lokalitetu Carske palate u Ulici Pivarska 2

Informator o radu 2014-2015