Туристичка организација Града Сремска Митровица основана је 31.10.2008. године одлуком Скупштине Града Сремска Митровица са основним циљем промоције туристичких потенцијала и јасним позиционирањем на туристичкој карти Србије. Основни циљ Туристичке организације  је  промоција свих туристичких потенцијала и богатог културно-историјског наслеђа.

Посебан акценат ставља се на очување локалитета из античког периода, у ту сврху израђује програме развоја туризма и штампа информативно-пропагандни материјал у виду штампаних публикација, аудио и видео промотивног материјала и интернет презентација. У сврху промоције и унапређења туризма активно учествује на сајмовима у земљи и иностранству. Такође се бави пословима везаним за прихват туриста, као и пружање свих неопходних информација о туристичкој понуди града Поред сарадње са туристичким организацијама  и агенцијама у земљи и иностранству, посредује  у пружању услуга у домаћој радиности и на тај начин директно утиче на побољшање квалитета услуга у туризму.

Континуирано се унапређују и прмовишу археолошки локалитети са остацима грађевина древнога Sirmiuma, међу којима се издваја Царска палата, објекат јединственог излагања експоната од непроцењивог значаја, сврстава Сремску Митровицу међу најважнија културно-туристичка одредишта на туристичкој мапи света; затим темељи најстарије хришћанске цркве у нашој земљи, прелепо градско језгро старо два века, позивају све добронамернике да упознају Сремску Митровицу и осете непролазни дух нашег града и његових становника.

Богато културно-историјско наслеђе, природне атрактивности и изузетно повољан географски положај омогућавају развој различитих видова туризма: културни, манифестациони, спортски, излетнички, ловни, сеоски и транзитни туризам, а Туристичка организација има задатак да све ове видове туризма подједнако промовише и развија.Осим промоције, Туристичка организација Града Сремска Митровица, бави се и јачањем и уређењем туристичких локалитета у граду.

 

Просторије Туристичке организације Града Сремске Митровице се налазе у Улиции Светог Димитрија 10

Телефон / факс : 022/618 275

turistorgsm@yahoo.com

www.tosmomi.rs

 

Инфо пункт се нализи на локалитету Царске палате у Улици Пиварска 2

Informator o radu 2014-2015