SremFolkFest2015

“Srem Folk Fest“ je međunarodni revijalni festival folkora koji se svake godine od 9. do 12. avgusta, održava u Sremskoj Mitrovici,pod pokroviteljstvom Grada Sremska Mitrovica. Osnivač i organizator Festivala je Centar za kulturu Sirmiumart.

Cilj Festivala je negovanje i promovisanje kultura i tradicija svih naroda sveta pesmom, igrom, muzikom i kostimima građanima i turistima Sremske Mitrovice, upoznavanje gostujućih ansambala sa lokalnom kulturom i tradicijom grada domađina i njegove okoline, kao i srpskog naroda uopšte, uspostavljanje saradnje i prijateljskih odnosa među ansamblima na internacionalnom nivou.

Na Festivalu učestvuju ansambli iz desetak zemalja koji za vreme Festivala predstavljaju folklor zemlje iz koje dolaze. Programi se realizuju na otvorenoj sceni u ambijentu iskopina starog rimskog grada, a prati ih svako veče preko 2000 gledalaca. Pre festivalskih koncerata organizuju se defilei učesnika ulicama grada kojima publika takođe posvećuje veliku pažnju. Ansambli na sceni izvode programe u trajanju od 10 do 20 minuta prema predviđenom rasporedu.

Učesnicima se u slobodno vreme pruža moguđnost da se upoznaju sa gradom, njegovom okolinom, istorijom i turističkom ponudom. Ove godine na 12. međunarodnom festivalu folklora učestvovaće folklorni ansambli i to iz 12 zemalja a to su: Turska, Tajvan, Srbija, Slovenija, Slovačka, Rumunija, Rusija, Poljska, Makedonija, Hrvatska, Grčka, Bosna I Hercegovina.