SrecnaNova2016

Туристичка организација Града Сремска Митровица труди се да подржи све манифестације и пројекте којима је заједнички именитељ развој и промоција туризма и града у целини.

Сагледавајући протеклу годину Сремску Митровицу је посетило више од 50 хиљада туриста према подацима до којих је Туристичка организација Града Сремска Митровица дошла са различитих туристичких локалитета.

Највреднији антички локалитет Царска палата Сирмиум, према званичним подацима посетило је 10 хиљада туриста. Битно је напоменути да је у току конзервација античких мозаика из ИИИ и ИВ века нове ере, који су пронађени на локалитету Царска палата. У овј години такође се планирају активности на валоризацији тог туристичког потенцијала.

Специјални резерват природе Бара Засавица, према речима управника Слободана Симића, посетило је око 38 хиљада туриста. Када је верски туризам у питању, морамо да истакнемо да немамо тачан податак који је број туриста посетио ове културне и верске објекте на Фрушкој гори, али се претпоставља да је и фрушкогорске манастире посетио велики број туриста, који може да броји и неколико хиљада.

Број ноћења, у постојећим смештајним капацитетима, је 16 853 ноћења. Броју туриста свакоко допринео је и велики број манифестација, које су већ традиционални део туристичке понуде града , а најпосећеније су Фестивал ватромета, Срем Фолк Фест, Мото скуп… На њима се прошле године окупљало и по неколико десетина хиљада посетилаца по манифестацији.

Ову годину завршили смо манифестацијом Магични трг коју смо такође подржали и промовисали. Поред овако великих и важних пројеката учешће смо узели и у домаћим сајамским манифестацијама, а промо-материјалом смо подржали и представљања у иностранству као и све оне појединце који су радили на промоцији града у најразличитијим областима.