лого Пројекта "Стварање активног грађанства у Европи" - Get2IT

Молимо Вас да одвојите минут времена и попуните

упитник о волонтирању

 

  Резиме пројекта

„Стварање активног грађанства у Европи“  – “Get2IT”

                                                                   Ref. No. – 615194-CITIZ-1-2019-2-HR-CITIZ-HT

 

 

Пројекту „Get2IT“ су додељена бесповратна средства у вредности од 100.800,00 ЕУР од Европске Уније преко програма Европа за грађане – Мера 2.2. Мрежа градова.

Носилац пројекта је Пучко отворено училиште Вараждин – ПОУ Вараждин, институција за подучавање одраслих града Вараждина која је посвећена побољшању образовања, стварању шанси за запослење и изградњи знања и вештина грађана које одговарају потребама тржишта. Партнерство на пројекту обухвата 5 европских земаља (Хрватска, Србија, Словенија, Италија и Република Чешка). У посебне партнере на пројекту спадају:

•           Туристичка организација града Сремске Митровице (ТО СМ) Сремска Митровица у Србији

•           Регионална развојна агенција Срем, доо Рума, Рума у Србији

•           Центар за студије и рад “Ла Кремериа” доо, Кавријаго у Италији

•           Градска скупштина Кавријага, Италија

•           Људска Универза Птуј (ЛУП), Птуј у Словенији

•           Институт за регионални розвој, о. п. с., Праг 6 у Републици Чешкој

Пројекат је започео 1.марта 2020. године, а завршиће се 31. марта 2021.

Главни циљ Пројекта је ангажовање грађана у демократским процесима.

Грађани су главни покретачи раста и морају бити активни у развоју својих заједница. У регионима партнера грађани нису свесни начина на који могу да планирају и учествују у локалним акцијама, и често се ослањају на локалну власт да преузме водећу улогу. Такође постоји конфузија око улоге ЕУ у локалним акцијама. Посебно постоји недостатак разумевања о принципима солидарности и волонтеризма.

Како би се суочили са овим проблемима и недостацима у европским заједницама, ово партнерство ће створити транснационалну мрежу градова која се фокусира на побољшање ангажовања грађана у локалним акцијама које су засноване на принципима волонтеризма и солидарности. Пројекат је организован као 5 догађаја (у Хрватској, Србији, Италији, Словенији и Републици Чешкој) који се фокусирају на изградњу грађанског разумевања планирања и спровођења акција које доприносе инклузивном расту.

Сваки догађај ће трајати 2-3 дана, а фокусираће се на одређену тему. У Хрватској, почетни догађај у Вараждину у Хрватској ће бити усредсређен на то како су грађани укључени у стварање образовања и шанси за запослење. Други догађај у Сремској Митровици и Руми у Србији ће нагласити начин на који грађани играју кључну улогу у акцијама очувања и промовисања културног наслеђа и мултикултурализма.  Трећи догађај у Кавријагу у Италији ће се фокусирати на то како грађански вођене иницијативе побољшавају заштиту животне средине и цивилну одбрану. Четврти догађај у Птују у Словенији ће показати како грађани имају кључну улогу у промовисању међугенерацијске солидарности. Последњи догађај у Прагу у Републици Чешкој ће се фокусирати на то како волонтерске акције промовишу социјалну инклузију и решавају потребе угрожених група (миграната и младих особа у небезбедним положајима). У циљу закључења пројекта, партнерство ће развити радни курикулум који циља волонтере и обезбедиће им вештине за припрему и развој грађански заснованих акција. На сваком догађају партнери ће користити разне методе за трансфер знања, као што су радионице, презентације, конференције и обиласци.

Циљне групе пројекта су представници локалних власти, организације цивилног друштва и јавна тела (у образовању, социјалном раду, култури, заштити животне средине и запошљавању), студенти, едукатори и други грађани (омладина и старији грађани). Кроз овај пројекат грађани ће стећи знање и вештине за планирање и вођење акција које су у складу са демократским принципима, побољшаће своје разумевање начина на који функционишу вредности и политике Европске Уније и развиће нове интернационалне везе са грађанима.

Први догађај је заказан за септембар 2020. године, а остали детаљи ће бити објављени накнадно.

За више информација о „Get2IT“, контактирајте:

 

Туристичка организацију Града Сремска Митровица

Тел/фаx: +381 22 618 275

e-mail: turistorgsm@yahoo.com

Подршка Еуропске комисије производњи ове публикације не представља подршку садржају који одражава само ставове аутора и Комисија не може бити одговорна за употребу садржаних информација.