Predeo Sremske Mitrovice
postaje deo Jadranske regije

 

Turistička organizacija grada Sremska Mitrovica potpisala je Partnerski sporazum za implementaciju projekta ADRILINK- Interpretacijska mreža jadranskog krajolika u okviru Drugog poziva za predloge projekata Interreg V-5 Jadransko-jonskog ADRION Programa 2014-2020.

Zajedno sa projektnim partnerima, Sremska Mitrovica je prepoznala da je Jadranska regija dobro uspostavljena turistiška destinacija gde su potencijali za razvoj celogodišnjih turističkih destinacija mnogobrojni i uključuju prirodne, kulturne i istorijske znamenitosti kao i lokalne raznolikosti. Opšti cilj projekta ADRILINK je da promoviše Pejzažni turizam u Jadranskoj regiji kroz stvaranje mreže Interpretacijskih centara krajolika, koji su koncipirani kao ključne tačke odabranih tematskih staza i ruta, digitalno povezanih kroz ICT platformu, koja omogućava integrisano upravljanje turističkih uslugama i podstiče inovativna rešenja. Projekat omogućava nove modele održivog upravljanja turizmom sa ciljem smanjenja njegove sezonske osobine kroz valorizaciju prirodnih i kulturnih krajolika kao zajedničkih prednosti koje mogu biti posećivane tokom cele godine.

Konzorcijum partnera se sastoji od 11 partnera iz 7 zemalja: Italija, Grčka, Albanija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija, koji predvodi Vodeći partner iz Italije- opština Jesi. Trajanje projekta je 30 meseci i traje do jula, 2022. godine. Ukupan iznos projekat je 2 409 446, 70 EVRA, od čega je 199 348, 00 EVRA alocirano na Turističku organizaciju grada Sremska Mitrovica.

Za više informacija, molimo vas da se obratite kontakt osobi Turističke organizacije grada Sremska Mitrovica:

Za više informacija, molimo vas da se obratite kontakt osobi Turističke organizacije grada Sremska Mitrovica:
Svetlana Sabo, v.d.direktora
e-mail: turistorgsm@yahoo.com
Ili da posetite zvanični vebsajt ADRION programa:
https://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/project-websites/