U okviru projekta Get2It – Stvaranje aktivnog građanstva u Evropi, koji se finansira kroz program Evropa za građanke i građane, mera 2.2. Mreže gradova, a čiji je nosilac partner iz Hrvatske Pučko otvoreno učilište Varaždin, a partnerstvo formirano od organizacija iz Srbije – Turistička organizacija grada Sremska Mitrovica i Regionalna razvojna agencija Srem, i organizacija iz Italije, Slovenije i Češke, održan je prvi dan uvodnog događaja putem zoom platforme. Ono što je prethodno planirano kao trodnevni međunarodni događaj, održano je onlajn u skladu sa ograničenjima propisanim od strane državnih vlasti zbog pandemije virusa COVID19.

Tema događaja je bila Volontiranje u vreme COVID19 pandemije i prezentacije su održane od strane organizacija koje predstavljaju primere dobre prakse u svojim regionima: organizacije Crvenog krsta, udruženja građana i Kancelarija za mlade. Za Srbiju, primer dobre prakse je prikazan kroz rad i angažovanje mladih volontera iz Kancelarije za mlade grada Sremska Mitrovica.

Sledeći događaj se planira za 5. novembar, 2020 sa temom Kako trenirati i regrutovati volontere. Biće održan u lokalnim kancelarijama partnera u obliku radionica čiji će rezultati biti predstavljeni i diskutovani kroz grupni Zoom sastanak zakazan za taj isti dan.

U Srbiji, događaj će biti održan u prostorijama Gradske uprave Sremska Mitrovica, 5.novembra, od 11 do 14 časova.