Untitled-1

Uspešno je održan i treći dan kick-off događaja projekta Get2It, putem Zoom aplikacije, uprkos nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji, Češkoj i Srbiji.

Tema trećeg dana bila su bile promename Programa Evropa za građane i građanke, koje će nastupiti u sledećem programskom periodu 2021-2027, njegovom spajanju sa programom za Prava, jednakost i građanstvo, planiranom prvom pozivu u proleće 2021, očekivanim ciljevima i dozvoljenim aktivnostima i drugo. Drugi deo radionice je bio grupni rad na temu kako komunicirati sa određenim ciljnim grupama u toku pandemije virusa, kako se boriti protiv skeptika, predrasuda i sl.

Sledeći događaj će biti planiran I realizovan u skladu sa situacijom, a domaćini će biti partneri iz Srbije, Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica i Regionalne razvojne agencije Srem.