maxresdefault

Projekat “Tragovima Maršala”, se realizuje u okviru regionalne rute Put balkanskih spomenika (Balkan Monumental Trail), a koji se odnosi na spomenike Drugog svetskog rata sa fokusom na futurističke spomenike. Put balkanskih spomenika je jedan od segmenata regionalnog projekta za razvoj i promociju turizma kroz zajedničke regionalne kulturne i avanturističke rute, a čiji je cilj da doprinese rastu i konkurentnosti šest ekonomija zapadnog Balkana. Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi Regionalni savet za saradnju (RCC). U Serbiji projekat “Tragovima Maršala” realizuje “Centar za istraživanja i studije turizma” iz Novog Sada, Ideja projekta je da se napravi ekonomski održiva turistička ruta koja će povezati značajne lokalitete iz Drugog svetskog rata u tri zemlje u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Herecegovini. Pored ekonomskog značaja, projekat ima i aspekt udruživanja stanovnika tri bivše Jugoslovenske države koji će zajednički raditi na valorizaciji i stvaranju turističkog proizvoda na osnovu spomenika i memorijalnih kompleksa iz Drugog svetskog rata. Novoformirana kulturna ruta obuhvata u Srbiji spomenike: Sremski front (Šid), Kosmaj (Mladenovac) i Kadinjača (Užice), u BiH to su Sarajevo (Spomen park Vrace), Foča (Tjentište Nacionalni park Sutjeska), Prijedor (Nacionalni park Kozara), Mostar (Partizansko groblje) i Zenica (Smetovi), dok u Crnoj Gori su to spomenici Trebjesa (Nikšić), Jasikovac (Berane) i Žabljak.