_1110247

U petak, 4.6.2021. godine na Salašu Isailovi, održana je druga ADRILINK LINK LAB radionica za saradnike u turizmu u organizaciji Turističke organizacije grada Sremska Mitrovica i uz podršku gradske uprave Sremska Mitrovica.
Uz iskusne i visoko motivisane predavače iz oblasti turizma, dizajna i upravljanja krajolikom, učesnici su imali prilike da čuju i uče kroz analizu kulturnih i prirodnih nasleđa krajolika u Sremskoj Mitrovici i njihovoj upotrebi u kreiraju turističkih itinerera pri čemu se kao zaključak ističe neophodnost umreženosti prirode, kulture i turizma za uspešnost jedne rute/destinacije.

Radionica je bila prilika da se učesnici podsete na prirodna i kulturna bogatstva koja se nalaze na teritoriji grada, sa posebnim naglaskom na potencijal antičkog Sirmiuma, Specijalnog rezervata prirode Zasavica, Fruške gore i nautičkog i ruralnog turizma kao osnovama za razvoj turističke ponude.

Sledeća, treća, radionica planira se za kraj avgusta.