Projekat je realizovan za izradu promotivnog videa za potrebe destinacije Sremske Mitrovice- u trajanju od 2 minuta i 10 promotivnih storija za potrebe promocije turističke destinacije na društvenim mrežama.
Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica, realizuje projekat “Edukacija zaposlenih u sektoru turizma u svetlu razvoja brenda destinacije Sremska Mitrovica”, koji ima za cilj unapređenje i promociju brenda Grada Sremska Mitrovica, kao i obogaćivanje turističke ponude kroz edukaciju u sektoru turizma na temu brendiranja destinacije. Akcenat je stavljen na razvoj celogodišnjeg turizma, i grad Sremska Mitrovica je sniman u vreme novogodišnjih praznika.