ministarstvo_kulture_13

Министарство економије и регионалног развоја расписало је Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета угоститељске понуде 2010. Средства су намењена физичким лицима, малим и средњим предузећима из области туризма .
Средства ће се користити за финансирање пројеката унапређења квалитета утоститељске понуде, што обухвата:

  • зградњу, уређење и реконструкцију хотелских и других смештајних капацитета, ресторана и спортско рекреативних и забавних капацитета;
  • рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у туристичке капацитете угоститељске понуде;
  • реконструкцију и адаптацију пловних и плутајућих угоститељских објеката;
  • унапређење маркетинга домаће угоститељске понуде;
  • дизајн, припрему производње и производњу сувенира.

Све формуларе као и услове конкурса можете наћи на сајту MERR-a.  :www.merr.gov.rs
или се обратити Туристичкој организацији града Сремска Митровица на тел:618-275