U prethodnom periodu, Turistička organizacija grada Sremska Mitrovica je kroz projekat ADRILINK i finansijsku podršku programa ADRION i grada Sremska Mitrovica, opremila svoje prostorije posebnom IT opremom koja će omogućiti implementaciju virtuelnih ruta i infosistema u okviru očekivanog formiranja Interpretacijskog centra krajolika. Od opreme, svakako se očekuje najveće interesovanje za interaktivne toteme koji su instalirani ispred i unutar Turističkog info-centra, Carske palate i Specijalnog rezervata prirode Zasavica. Njih će pored druge digitalne IT opreme moći da koriste posetioci ovih gore navedenih lokacija.

Pored toga, rad Centra za interpretaciju krajolika pa i samog Turističkog Info-centra i njihovo održivo upravljanje se strateški planiraju kroz dva donešena dokumenta pod nazivom “Detaljan plan za implementaciju LICa” i “Plan za menadžment i održivost” koji su nastali kao rezultat analize turističkih potencijala grada i saradnje sa glavnim činiocima u kreiranju i upravljanju istim.

Očekujemo da će ove inicijative pozitivno uticati na atraktivnost turističke ponude našeg grada i samim tim povećati posete turista jedinstvenoj turističkoj ponudi Sremske Mitrovice.

U galeriji fotografija pogledajte opremu pre nego što nas posetite.