SajamBastina

Treći po redu Međunarodni sajam konzervacije i restauracije kulturne baštine – „BAŠTINA 2012“ otvoren je u Carskoj palati u Sremskoj Mitrovici, a Sajam će trajati od četvrtka 25. do subote 27. oktobra.

Sajam organizuje Kulturni forum u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zašitu spomenika kulture, Zavodom za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Muzejom Srema i Istorijskim arhivom “Srem”. Sajam se već tradicionalno treću godinu održava pod pokroviteljstvom Njegovog Kraljevskog Visočanstva Prestolonaslednika Aleksandra II Karađorđevića.

Zaštita spomenika kulture veoma je složen i odgovoran zadatak koji se ne sastoji samo od čišćenja, konzervacije i restauracije, već podrazumeva i preduzimanje mera da se smanje, pa čak i spreče njihova buduća oštećenja ili propadanja pod uticajem štetnih faktora.

Cilj sajma je da skrene pažnju domaćoj i međunarodnj javnosti na stanje kulturne baštine u Vojvodini i Srbiji i neophodnosti podizanja svesti o potrebi njene zaštite kako bi je sačuvali za buduće generacije, kao i da se pripremimo za korišćenje fondova Evropske unije za zaštitu kulturne baštine.

Takođe, posetiocima je omogućen pristup praktičnim demonstracijama i prezentacijama kako bi se mogli upoznati sa mnogim tradicionalnim materijalima i tehnologijama koje se koriste u konzervaciji i restauraciji, kao i onim potpuno novim.

Sajam je namenjen naučnicima i stručnjacima iz oblasti zaštite kulturnih dobara, istorije umetnosti, arhitekture, urbanizma, prostornog planiranja, ekonomije, marketinga, turizma i drugih naučnih oblasti, konzervatorima, restauratorima, arheolozima, predstavnicima državnih institucija, lokalnih uprava i samouprava, proizvođačima građevinskog materijala i sredstava za zaštitu, fondacijama, potencijalnim invenstitorima, ali i vlasnicima dvoraca i starih zgrada.

Sajam obuhvata oblasti tehnologije i tehnike za restauraciju, materijale za restauraciju i hemijske proizvode, opremu i alate za konzervaciju, materijale za obnovu, inventarske metode, arhivsku građu, istraživačke studije i inovacije, zaštitu istorijskih objekata, restauraciju vrtova, zanate, publikacije i specijalizovane časopise, tematske izložbe…

Na Sajmu će biti organizovane poslovne i stručne aktivnosti: Okrugli sto “Savremene tehnologije i rešenja u zaštiti arhivske građe”, promocija kulturne baštine grada partnera, kao i promocije, prezentacije, predavanja, filmovi.

Ulaz na Sajam “Baština 2012” je slobodan, a radno vreme Sajma tokom tri dana je od 10 do 19 časova.