MitrovicaCentar

Туристичка организација Србије подржала је пројекат ,,Идеја за боље сутра,,у организацији Фондације Ана и Владе Дивац.Пројекат за избор најбоље пословне идеје “Идеја за боље сутра“ спроводи Фондација Ана и Владе Дивац уз подршку УниЦредит Банке и УниЦредит фондације. Укупан новчани фонд за доделу бесповратних средстава износи 56.000 евра и намењен је подстицању осмишљавања иновативних идеја за развој производа који могу да допринесу промоцији позитивног имиџа Србије, како у региону, тако и у иностранству.

Циљ пројекта је развој социјалног пословања, развој малих и средњих предузећа која запошљавају маргинализоване и социјално угрожене групе и појединце и развој постојећег бизниса који ће подржати најиновативније идеје за развој производа који могу помоћи промоцији позитивног имиџа Србије у региону и иностранству.

За бесповратна средства у висини од 5.000 евра могу да конкуришу:

- породице које желе да започну или прошире сопствени посао
- појединци који желе да започну или прошире сопствени посао

За бесповратна средства у висини од 15.000 евра могу да конкуришу:

- социјална предузећа и мале задруге
- предузећа која запошљавају маргинализоване и социјално угрожене групе и појединце

Саставни део пријаве чине:
- основна документација
- обавезна пратећа документација
- остала пожељна документација

Смернице за подношење пријава пословних идеја, пријавни формулар и списак основне, обавезне и остале неопходне документације можете преузети у наставку
ове стране. Документација је доступна и на сајту УниЦредит банке www.уницредитбанк.рс.

Где и како пријавити пословну идеју?

Пријава се доставља у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.
Неопходно је да сва обавезна, пратећа и пожељна документација, буде достављена у једној коверти или пакету.
Подносиоци пријаве могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава и то само за једну пословну активност.