160

Фонд Туристички кластер Срем, уз подршку Покрајинског секретаријата за привреду, покренуо је пројекат под називом „Креативна радионица сувенира Срема“. Пројекат ће бити реализован у периоду од децембра 2012. до марта 2013. године, на простору Града Сремска Митровица и Општине Рума. Пројекат је усмерен на креирање асортимана сувенира Срема и подршку његовом пласману кроз афирмацију уметничких и старих заната и техника домаће радиности.

Фонд туристички кластер Срем, уз подршку Туристичке организације Града Сремска Митровица, допринеће настојањима да Срем добије сертификован асортиман сувенира, а туристички производ Срема претпоставку за развој.

Циљ који је постављен овим пројектом јесте формирање асортимана који ће се брендирати и за које ће се наћи место у хотелима и туристичким местима која су најпосећенија. У исто време формираће се сувенири Срема, док ће се са друге стране формирати други, универзални асортиман сувенира, који може бити постављен ван Срема, у било ком делу Војводине и Србије.

Сајт www.sremturizam.org даје све потребне информације о томе како се пријавити и на тај начин номиновати свој сувенир и бити део Пројекта којим ће се формирати и промовисати асортиман препознатљивих сувенира.

Извор: СирмиумИнфо