APVojvodina

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова расписао је два нова конкурса:

1. Конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије Аутономне Покрајине Војводине и непрофитним институцијама/удружењима за финансирање пројеката у области туризма.
Циљ финансирања је подршка активностима у вези са:

1. организовањем туристичко-привредних манифестација од значаја за АП Војводину, које као резултат имају продају производа и услуга током целе године;

2. унапређењем кампинг туризма у АП Војводини;

3. унапређењем пословања кроз набавку добара за пружање додатних садржаја туристима у сврху активног одмора;

4. подршком активностима за спровођење стручних усавршавања запослених у туризму.

Рок за подношење пријаве на Конкурс је 30. септембар 2013. године.

2. Објављен је и Конкурс за доделу бесповратних средстава малим и средњим привредним субјектима за финансирање пројеката у области туризма за који су планирана средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара. Циљ финансирања је унапређење квалитета услуга у туристичким објектима на територији Аутономне Покрајине Војводине, кроз субвенционисање активности које се односе на ангажовање специјалистичких институција ради:

1. организовања обука и увођења система квалитета у области туризма;

2. информатичког осавремењавања;

3. креирања нових туристичких производа.

Рок за подношење пријаве је 7. октобар 2013. године. Све релевантне информације и обрасци Пријаве могу се добити у Покрајинском секретаријату, http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/