LogoTuristickaOrganizacija

Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica trudi se da podrži sve manifestacije  i projekte, istakla je direktor Tatjana Poznić i da su, bez obzira na tešku finansijsku situaciju zadovoljni ovogodišnjim brojem turista.

Sagledavajući proteklu godinu Sremsku Mitrovicu je posetilo više od 50.000 turista  prema podacima do kojih je Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica došla sa različitih turističkih lokaliteta.

Najvredniji antički lokalitet Carska palata Sirmium, prema zvaničnim podacima posetilo  je 12.000 turista,a prema nezvačnim i do 13.000 turista prilikom drugih manifestacija kada su posete bile besplatne. Bitno je napomenuti da je u toku konzervacija antičkih mozaika iz III i IV veka nove ere, koji su pronađeni na lokalitetu Carske palate. Završetak konzervacije se očekuje u septembru 2014. godine, pa u sledećoj godini ova ustanova planira nove aktivnosti na valorizaciji tog potencijala.

Specijalni rezervat prirode ,,Zasvica ,, , prema rečima upravnika SRP Zasavica  Slobodana Simića, posetilo je blizu 30.000 turista.

Kada je verski turizam u pitanju, moramo da istaknemo da nemamo tačan podatak koji je broj turista posetio ove kulturne i verske objekte na Fruškoj gori, ali se pretpostavlja da je fruškogorske manastire posetio takođe veliki broj turista.

Bitan faktor koji je uticao na broj turista je svakako proslava 1700 godina Milanskog edikta, za samo dva dana koliko je trajala ova manifestacija, Sremsku Mitrovicu je posetilo oko 4.000 turista, istakla je Tatjana Poznić.

Broj noćenja, u skromnim smeštajnim kapacitetima, iznosi 9.880. Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica je u saradnji sa gradom u toku 2013. godine počela sa radom na Strategiji ruralnog razvoja i Projektu trasiranja sremske biciklističke rute u okviru Dunavske strategije. Oba projekta su u toku i u 2014. giodini se očekuje završetak projekata.

Ovu godinu završavamo manifestacijom ,,Magični trg”. koju smo takođe podržali i u čijoj realizacijji učestvujemo zajedno sa Gradskom upravom za kulturu, sport i omladinu i Centrom za kulturu ,,Sirmiumart”. Pored ovako velikih i važnih projekata učešće su uzeli i u domaćim sajamskim manifestacijama, a promo-materijalom su podržali i predstavljanja u inostranstvu kao i sve one pojedince koji su radili na promociji grada u najrazličitijim oblastima.