LogoTuristickaOrganizacija

Туристичка организација Града Сремска Митровица труди се да подржи све манифестације  и пројекте, истакла је директор Татјана Познић и да су, без обзира на тешку финансијску ситуацију задовољни овогодишњим бројем туриста.

Сагледавајући протеклу годину Сремску Митровицу је посетило више од 50.000 туриста  према подацима до којих је Туристичка организација Града Сремска Митровица дошла са различитих туристичких локалитета.

Највреднији антички локалитет Царска палата Сирмиум, према званичним подацима посетило  је 12.000 туриста,а према незвачним и до 13.000 туриста приликом других манифестација када су посете биле бесплатне. Битно је напоменути да је у току конзервација античких мозаика из III i IV века нове ере, који су пронађени на локалитету Царске палате. Завршетак конзервације се очекује у септембру 2014. године, па у следећој години ова установа планира нове активности на валоризацији тог потенцијала.

Специјални резерват природе ,,Засвица ,, , према речима управника СРП Засавица  Слободана Симића, посетило је близу 30.000 туриста.

Када је верски туризам у питању, морамо да истакнемо да немамо тачан податак који је број туриста посетио ове културне и верске објекте на Фрушкој гори, али се претпоставља да је фрушкогорске манастире посетио такође велики број туриста.

Битан фактор који је утицао на број туриста је свакако прослава 1700 година Миланског едикта, за само два дана колико је трајала ова манифестација, Сремску Митровицу је посетило око 4.000 туриста, истакла је Татјана Познић.

Број ноћења, у скромним смештајним капацитетима, износи 9.880. Туристичка организација Града Сремска Митровица је у сарадњи са градом у току 2013. године почела са радом на Стратегији руралног развоја и Пројекту трасирања сремске бициклистичке руте у оквиру Дунавске стратегије. Оба пројекта су у току и у 2014. гиодини се очекује завршетак пројеката.

Ову годину завршавамо манифестацијом ,,Магични трг”. коју смо такође подржали и у чијој реализацијји учествујемо заједно са Градском управом за културу, спорт и омладину и Центром за културу ,,Сирмиумарт”. Поред овако великих и важних пројеката учешће су узели и у домаћим сајамским манифестацијама, а промо-материјалом су подржали и представљања у иностранству као и све оне појединце који су радили на промоцији града у најразличитијим областима.