ObukaZaCikloturizam

Дводневном обуком која је почела у Јарку, Сремци се припремају за циклотуризам. Кроз предавања и радионице, предавача са Природно математичког факултета у Новом Саду, учесници обуке биће упознати са основним захтевима и услугама које очекују циклотуристи.

Град Сремска Митровица је један од партнера у пројекту ,,Успостављање региоанлне бициклистичке туре Срем”, за који је Регионална развојна агенција Срем конкурисала и добила финансијску помоћ од стране ЕУ.

Циклотуризам последњих година постаје све важнија грана туризма у многим земљама. Активан одмор на бициклу уз мало утрошеног новца може да пружи здрав и еколошки начин забаве. У Срему се тек успоставља бициклистичка рута кроз пројекат, чији је један од партнера и град Сремска Митровица, а који би заправо требало да припреми локално становништво заинтерсовано за пружање овог облика туристичке услуге.

За власнике и чланове регистрованих сеоских туристичких домаћинстава организована је дводневна обука у етно ,,Тошиној кући” у Јарку. Сви они очекују да сазнају нешто ново што би могли да примене у свом раду, а што би одговорило потребама циклотуриста, којих ће, захваљујући овом пројекту, убудуће у нашим крајевима бити све више.

Први дан обуке обухватио је стицање основних теоретских знања из области туризма (карактеристике туристичког тржишта, законска регулатива и стандарди, савремени трендови у туризму и селективни облици туризма). У оквиру селективних облика туризма акценат ће бити стављен на циклотуризам и рурални туризам (појам, дефинисање, значај и ефекти циклотуризма и руралног туризма, природни и културни ресурси на дестинацији у функцији развоја цикло и руралног туризма, значај и улога локалне заједнице за развој туризма на дестинацији)

Други дан обуке подразумева представљање примера добре праксе, студија случајева из земаља Европске Уније, са акцентом на земље у окружењу, интерактивни дијалог између предавача и полазника, радионица – креирање туристичке понуде за сваку од 6 општина у којима ће се реализовати обука, радионица – акциони план у успешном развоју дестинације цикло и руралног туризма.

Циклотуризам бележи највећу стопу раста у земљама у нашем окружењу, а то су Хрватска, Словенија и Аустрија. Било би добро да њихово искуство применимо и ми у Србији, сматрају предавачи са Природно математичког факултета, департман за географију, хотелијерство и туризам који држе обуку у Јарку, Вања Драгичевић и Кристина Кушић.

У току ове обуке планирано је и креирање туристичке понуде за сваку од шест сремских општина, као и Акционог плана у успешном развоју дестинације цикло и руралног туризма.