ObukaZaCikloturizam

Dvodnevnom obukom koja je počela u Jarku, Sremci se pripremaju za cikloturizam. Kroz predavanja i radionice, predavača sa Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu, učesnici obuke biće upoznati sa osnovnim zahtevima i uslugama koje očekuju cikloturisti.

Grad Sremska Mitrovica je jedan od partnera u projektu ,,Uspostavljanje regioanlne biciklističke ture Srem”, za koji je Regionalna razvojna agencija Srem konkurisala i dobila finansijsku pomoć od strane EU.

Cikloturizam poslednjih godina postaje sve važnija grana turizma u mnogim zemljama. Aktivan odmor na biciklu uz malo utrošenog novca može da pruži zdrav i ekološki način zabave. U Sremu se tek uspostavlja biciklistička ruta kroz projekat, čiji je jedan od partnera i grad Sremska Mitrovica, a koji bi zapravo trebalo da pripremi lokalno stanovništvo zaintersovano za pružanje ovog oblika turističke usluge.

Za vlasnike i članove registrovanih seoskih turističkih domaćinstava organizovana je dvodnevna obuka u etno ,,Tošinoj kući” u Jarku. Svi oni očekuju da saznaju nešto novo što bi mogli da primene u svom radu, a što bi odgovorilo potrebama cikloturista, kojih će, zahvaljujući ovom projektu, ubuduće u našim krajevima biti sve više.

Prvi dan obuke obuhvatio je sticanje osnovnih teoretskih znanja iz oblasti turizma (karakteristike turističkog tržišta, zakonska regulativa i standardi, savremeni trendovi u turizmu i selektivni oblici turizma). U okviru selektivnih oblika turizma akcenat će biti stavljen na cikloturizam i ruralni turizam (pojam, definisanje, značaj i efekti cikloturizma i ruralnog turizma, prirodni i kulturni resursi na destinaciji u funkciji razvoja ciklo i ruralnog turizma, značaj i uloga lokalne zajednice za razvoj turizma na destinaciji)

Drugi dan obuke podrazumeva predstavljanje primera dobre prakse, studija slučajeva iz zemalja Evropske Unije, sa akcentom na zemlje u okruženju, interaktivni dijalog između predavača i polaznika, radionica – kreiranje turističke ponude za svaku od 6 opština u kojima će se realizovati obuka, radionica – akcioni plan u uspešnom razvoju destinacije ciklo i ruralnog turizma.

Cikloturizam beleži najveću stopu rasta u zemljama u našem okruženju, a to su Hrvatska, Slovenija i Austrija. Bilo bi dobro da njihovo iskustvo primenimo i mi u Srbiji, smatraju predavači sa Prirodno matematičkog fakulteta, departman za geografiju, hotelijerstvo i turizam koji drže obuku u Jarku, Vanja Dragičević i Kristina Kušić.

U toku ove obuke planirano je i kreiranje turističke ponude za svaku od šest sremskih opština, kao i Akcionog plana u uspešnom razvoju destinacije ciklo i ruralnog turizma.