APVojvodina

Покрајински секретаријат за привреду,запошљавање и равноправност расписало је следеће конкурсе:

4. јул 2014. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области туризма

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова додељује бесповратна средства путем дотација осталим непрофитним институцијама у износу од 5.милиона динара, за реализацију пројеката из области туризма .Рок за подношење пријаве на Конкурс је 10 дана од дана објављивања Конкурса.

Опширније…http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=466:4–2014——————&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13

4. јул 2014. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката планског уређења туристичких тематских целина

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова додељује бесповратна средства у укупном износу од 30 милиона динара путем капиталних трансфера осталим новоима власти. Предвиђено је суфинансирање планирања и уређења тематских (типских и мешовитих) целина, улица, тргова, штрандова и других туристичких целина, који би у низу садржали већи број туристичких објеката, винских подрума, односно произвођача вина, ракије, занатских радњи, националних ресторана, завичајних домова, етно кућа, сувенирница и томе слично, кроз пројекте. За ову тачку конкурса по пројекту, висина тражених средстава не може бити већа од 5 милиона динара. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 31. октобра 2014. године.

Опширније… http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=465:4–2014———–a———&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13

4. јул 2014. – Конкурс за доделу субвенција за финансирање пројеката у области туризма у АП Војводини – текуће субвенције

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства у износу од 5.000.000,00 динара путем текућих субвенција приватним предузећима, ради реализације пројеката из области туризма. Јавни позив за доделу средстава представља основ за добијање де минимис државне помоћи. Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања Конкурса.

Опширније… http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=464:4-2014-&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13

4. јул 2014. – Конкурс за доделу субвенција за финансирање пројеката у области туризма у АП Војводини – капиталне субвенције

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова додељује бесповратна средства у износу од 18 милиона динара кроз капиталне субвенције приватним предузећима, ради реализације пројеката из области туризма. Конкурс је отворен до утрошка средстава а најкасније до 15.08.2014.године.

Опширније… http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=463:4-2014-&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13