TuristLogo

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова расписао је следеће конкурсе:

- Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за реализацију пројеката планског уређења туристичких тематских целина

Рок за подношење пријаве на Конкурс је до 17. новембра 2014. године.

- Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката у области туризма

Рок за подношење пријаве на Конкурс је до 17. новембра 2014. године.

- Јавни конкурс за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности

Рок за подношење пријаве је до 14. новембра 2014. године.

- Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава невладиним организацијама и осталим непрофитним институцијама за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у АПВ

Рок за подношење пријаве је до 14. новембра 2014. године.

- Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2014. години

Рок за подношење захтева, у писарници надлежне филијале НСЗ на територији АП

Војводине, је до 14. новембра 2014. године.

- Јавни конкурс за доделу средстава предузетницима, микро и малим правним лицима за субвенционисање трошкова набавке машина и опреме

Рок за доставу документације је до 14. новембра 2014. године.

- Конкурс за за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за реализацију пројеката инфраструктурног опремања

Рок за подношење пријаве је до 14. новембра 2014. године.

- Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава ромским непрофитним организацијама/удржењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња

Рок за подношење пријаве је до 14. новембра 2014.

- Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена у АП Војводини

Рок за подношење конкурсне документације је до 14. новембра 2014. године

- Јавни конкурс за удружења грађана за суфинансирање и финансирање пројеката који доприносе промоцији, популаризацији и едукацији у области електронских комуникација и информационог друштва на територији Аутономне покрајине Војводине

Рок за подношење пријаве је 14. 11. 2014.

- Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије ап војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва

Конкурс је отворен до 14.11.2014. године.

Детаље Конкурса и Пријаве могу се преузети са wеб адресе www.spriv.vojvodina.gov.rs