TuristLogo

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je sledeće konkurse:

- Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za realizaciju projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je do 17. novembra 2014. godine.

- Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti turizma

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je do 17. novembra 2014. godine.

- Javni konkurs za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti

Rok za podnošenje prijave je do 14. novembra 2014. godine.

- Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u APV

Rok za podnošenje prijave je do 14. novembra 2014. godine.

- Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2014. godini

Rok za podnošenje zahteva, u pisarnici nadležne filijale NSZ na teritoriji AP

Vojvodine, je do 14. novembra 2014. godine.

- Javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme

Rok za dostavu dokumentacije je do 14. novembra 2014. godine.

- Konkurs za za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u AP Vojvodini za realizaciju projekata infrastrukturnog opremanja

Rok za podnošenje prijave je do 14. novembra 2014. godine.

- Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava romskim neprofitnim organizacijama/udrženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja

Rok za podnošenje prijave je do 14. novembra 2014.

- Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena u AP Vojvodini

Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je do 14. novembra 2014. godine

- Javni konkurs za udruženja građana za sufinansiranje i finansiranje projekata koji doprinose promociji, popularizaciji i edukaciji u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Rok za podnošenje prijave je 14. 11. 2014.

- Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije ap vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva

Konkurs je otvoren do 14.11.2014. godine.

Detalje Konkursa i Prijave mogu se preuzeti sa web adrese www.spriv.vojvodina.gov.rs