Kulturna-Ruta

Културна рута „Пут римских царева и дунавски пут вина“ протеже се кроз четири државе у средњем и доњем току Дунава, обухватајући двадесет археолошких локалитета и дванаест винских региона. Као заједничко културно наслеђе Хрватске, Србије, Бугарске и Румуније, Рута је већ постала део мреже европских културних рута.

Поред намере да допринесе бољем представљању заједничког културно-историјског наслеђа, циљеви овог пројекта су повећање броја туриста за Руту и у региону уопште, али и боље профилисање региона као квалитетне туристичке дестинације.

Научни савет Руте окупља експерте из области историје, археологије, историје уметности, енологије, туризма и других сродних области, а формиран је како би се обезбедио свеобухватни научни приступ даљем развоју тематске основе, као и културно-историјска интерпретација Руте по највишим академским стандардима.

„Културна Рута „ Пут римских царева и дунавски пут вина „ истовремено је део културног наслеђа земаља укључених у руту, али и интегрални део зајеничког европског културног наслеђа. Римско царство и подухвати римских царева поставили су темеље урбанизма, административног и законодавног система средњовековне Европе, па тиме и савремених европских друштава. У том смислу, она обухвата археолошке локалитете у Хрватској, Србији, Бугарској и Румунији, који су својеврсни споменици владавини римских царева на овим просторима“, изјавио је Мајкл Вернер, председник Научног савета Руте, професор римске уметности и археологије на америчком универзитету Албанију Државног универзитета Њуорка и научни саветник Завода за заштиту споменика културе у Сремској Митровици.

„Циљ је континуирани развој културне руте као атрактивног и економски исплативог туристичког производа који обухвата четири државе дунавског региона. Развојем ове руте желимо да допринесемо развоју прекограничног туризма и заједничкој промоцији повезаних туристичких дестинација на Рути, а у интресу све четири државе“, каже Данко Ћосић, менадзер Руте.

Први састанак Савета у Сремској Митровици корак је ка јачању заједничке тематске основе и унутрашње кохезије свих актера укључених у развој Руте.

Дунавски центар за компетнцију ( ДСС ) носилац је пројекта развоја руте. ДСС је посвећен развоју и унапређењу Дунава као одрживе и конкурентне туристичке дестинације. У свом чланству, ДСС окупља разноврсне актере из јавног, приватног и невладиног сектора. Својим активностима ДСС подржава постојеће и развија нове туристичке производе, ради на стварању и промоцији јединственог туристичког бренда за цео регион Дунава и заговара даља улагања у развој туризма у Дунавском региону.

Развој културне руте „ Пут римских царева и дунавски пут вина“ подрзали су Неммачка организација за међународну помоћ ( ГИЗ ) и Европска Унија.