Очуваност изворних пејсажа, аутентична фолкорна обележја и културно-историјски споменици представљају Засавицу као јединствену и заокружену туристичку целину.

Живописна смена шума, влажних ливада, широких обала и саме воде, богатство биљних и животињских врста, традиционалан начин живота на реци осликан кроз фолклор и свакодневни живот, историјско наследје које сеже у прадавна времена, пружа посетиоцима током целе године посве ретке, привлачне и непоновљиве туристичке садржаје.

Одмор, рекреација, пловидба, осматрање и проучавање природе у Специјалном Резервату Природе – Засавица може бити остварив и за Вас. Образовни програми за ђаке и студенате у циљу проучавања природних вредности препоручују се кроз једнодневне и вишедневне боравке и стручно припремљене програме и активности.

Због свог биодиверзитета, присуства реликтних, ендемичних и ретких врста и њихових животних заједница, недовољно података о неким групама организама, као што је случај са инсектима, могућности праћења интер и интраспецијских односа, интеракције абиотичких и биотичких фактора, подручје се може одредити као интерсантно и погодно за научна и стручна истраживања.

Спортским риболовцима је, на посебно уређеним локацијама и чекама омогућен, уз мало среће, улов лепих примерака дивљег шарана, штуке или златног караша.

Вожња чамцима кроз саму Засавицу за љубитеље фото-сафарија право је уживање пошто вас природа никада не оставља равнодушним, а као посебна атракција нуди се еко хлеб и мачванска риба на таландари.

За индивидуалне и организоване посете све стручне информације и водичку службу обезбедјује управљач заштићеног подручја Покрет Горана из Сремске Митровице.

све туристичке информације (смештај, резервације) можете добити у Туристичкој агенцији Анитоурс у Сремској Митровици на тел: 022/613-466, улица Трг Војвођанских бригада 4 или е-маилом: turizam@zasavica.org.rs .Контакт особа је Љиља Радовановић.

 

http://www.zasavica.org.rs/