Трг Ћире Милекића 3, Сремска Митровица
Telephone number: 022 623 607, 621 130
Website:
www.biblioteke.org.rs

Библиотека ,,Глигорије Возаревић’’ основана је на темељима српске грађанске читаонице из 1886.године.

Иако је рад читаонице био различитог интензитета са повременим прекидима и тешкоћама које су и живот и суровости два рата доносили, она остаје племенити почетак и корен библиотекарства у граду. У периоду после другог светског рада, оснива се народна књижница и читаоница “Просвета” са скромним фондом од 2.015 књига. Развој града и тежња та новим саџајима рада, утицаће и на развој библиотеке, која 1969. године улази у нове књуге, књиговесцу и издавачу Глигорију Возаревићу рођеном у Лежимиру, селу крај Сремске Митровице

Данас, библиотека по својој развијености и функцији, представља једну од 30 регионалних библиотека у библиотецко-информационом систему Републике Србије. Њену унутрашњу организацију, која следи законске одредбе чине:

  • МАТИЧНО ОДЕЉЕЊЕ од 6. јуна 1994.године. ово одељење обавља матичну функцију у општинама Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Стара Пазова и Шид. У својој надлежности има 6 народних, 32 основношколске, 12 средњошколских и пет специјалних библиотека, у којима ради 156 библиотечких радника.
  • ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАБАВКУ И ОБРАДУ набавља и обрађује књиге за сва одељења и огранке. У одељењу се изграђују централни, ауторски, стручни, предметни и насловни каталог.
  • ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРАСЛЕ располаже књижним фондом од 52453 књиге из области науке, уметности и књижевности, 9 дневних новина и 4 часописа које користи 4525 уписаних читалаца. Они могу да присуствују књижевним сусретима, потеским вечерима, трибинама и изложбама у читаоници одељења.
  • ЧИТАОНИЦА СА СТУЧНОМ ЛИТЕРАТУРОМ читаоцима даје на коришћење у свом простору богат фонд од 6819 лексикона, енциклопедија, књижевних критика и 12 стручних часописа.
  • ЗАВИЧАЈНА ЗБИРКА чува културну баштину наше општине. Сакупља и обрађује сву књижну у некњижну грађу, која се своји садржајем, местом издања или ауторством односи на територију општине.
  • ДЕЧЈЕ ОДЕЉЕЊЕпреко разноврсних облика културно-васпитних активности и књижног фонда од 3551 књига и 6789 сликовница кроз свет књиге и читања води децу од предшколског узраста до завршетка основне школе. У одељењу, поред изнајмљивања жељене књиге они мобу да учествују у такмичењима у цртању, рецитовању, писању, квизовима, креативним радионицама или присуствују књижевним сусретима.
  • ОГРАНЦИ у Босуту, Јарку, Кузмину, Мартинцима, Чалми и Шашинцима својим књижним фондовима од 38456 књига и књижевним програмима задовољавају потребе за културом деце и мештана ових села.

РАДНО ВРЕМЕ ОД 08:00 ДО 19:00 ЧАСОВА СУБОТОМ ОД 08:00 ДО 12:00 ЧАСОВА