ADRESA: TRG ĆIRE MILEKIĆA 2, 22000 SREMSKA MITROVICA
TEL: 022/615-115

Iako nema zvaničnih dokaza može se prilično sigurno utvrditi da je na tlu Sremske Mitrovice bilo pozorišnog života još u staro, rimsko doba. Zato se može reći da je Pozorište Dobrica Milutinović mada formirano tek posle Drugog svetskog rata nastalo na tradiciji pozorišnog života Sremske Mitrovice staroj više stoleća i predstavlja jednu od najznačajnijih vrednosti građanske kulture druge polovine XIX i prve polovine XX veka.

Pozorišni život u gradu razvijao se pre svega zahvaljujući uticaju Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, mada su pored ovog na pozorišne prilike u gradu posebno uticala pozorišta iz Hrvatske, a naročito Osječko. Prvi poznati trag amaterskog pozorišnog života u gradu je iz 1842. godine. Tada je zabeleženo da je u Mitrovici kao jednom od najrazvijenijih središta narodnog života u Sremu ,,teatralno’’ društvo prikazalo komad Knez Lazar. Takođe su i revolucionarni dogadjaji 1848/49. godine u Austriji i skupljanje pomoći za Srbe iz krajeva postradalih u sukobima bili neposredan povod za obnovu pozorišnog života u gradu.

Moglo bi se reći da je pozorišne trenutke u Sremskoj Mitrovici činilo osam osnovnih tokova:

  • predstavljanje klasicnih i savremenih dramskih dela
  • savremene predstave zasnovane na neklasicnim pozorišnim formama
  • prikazivanje dela koja svojim tonom reprodukuju sredinu, socijalni i društveni trenutak i humor karakterističan za lokalnu sredinu.
  • prikazivanje različitih pozorišnih formi u svim delovima zemlje i u inostranstvu
  • organizovanje gostovanja predstava drugih pozorišta
  • organizovanje uličnih predstava po ugledu na tradicionalna ulična pozorišta
  • saradnja sa ustanovama koje se bave socijalnim radom i brigom za decu, stare i hendikepirane
  • organizovanje gostovanja i sopstvena produkcija predstava za decu kojima je glavni cilj edukacija i budenje mašte kod dece navodeći ih na samostalno istraživanje i učenje

Pozorište danas ima i dramsku školu -Pozorišni klub mladih ,,Duga’’ u kome se najmlađi druže i spremaju za buduće velike uloge.
Pozorište ,,Dobrica Milutinović’’ iz Sremske Mitrovice pored saradnje koju ima sa pozorištima i kulturnim ustanovama iz zemlje sarađuje i sa institucijama koje su svojim delovanjem otvorene prema svim vidovima obrazovanja i pomoći društvu u svim njegovim sverama od ekologije do zaštite ljudskih prava. Primeri za to su aktivno ukljucivanje u akciju borbe protiv bolesti zavisnosti predstavom ,,Billie Holiday’’ kao i organizovanje gostovanja predstave ,,Virus’’ Zvezdara Teatra iz Beograda, scenariste i reditelja Siniše Kovačevića, povodom Međunarodnog dana borbe protiv AIDS-a.