CZK Sirmiumart

АДРЕСА: ВУКА КАРАЏИЋА 10, 22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ТЕЛ: 022/621-194

Центар за културу ,,SIRMIUMART’’ основан је 1971. године као институција културе која је објединила до тада постојеће музичке активности Сремске Митровице. Основна делатност ,,SIRMIUMART-а’’ је организовање и развијање музичке, сценске и поетске делатности деце и младих кроз рад организационих јединица, а и реализовање програма културно-уметничког стваралаштва и забавног живота: организација концерата, књижевних вечери, изложби и издавачка делатност.

Данас, у оквиру ,,SIRMIUMART’’-а ради око 300 аматера у следећим организационим јединицама:

  • Фолклорни ансамбл ,,Бранко Радичевић’’ (млађи и средњи узраст, извођачки ансамбл ветерана);
  • Тамбурашки оркестар ,,Срем’’ (дечји и омладински);
  • Народни оркестар;
  • Рецитаторски студио ,,Калиопа’’ (дечји и омладински узраст);
  • Дечји драмски студио ,,Аес’’;
  • Школа синтисајзера и
  • Школа енглеског језика.

Својим програмским опредељењем Центар за културу делује на свим подручјима културних и уметничких збивања и на афирмацији уметничког потенцијала нашег града; афирмише и презентује разне уметничке трендове. Подједнако битна делатност ,,SIRMIUMART’’-а је и неговање аматеризма и што веће ангажовање младих у културно-уметничком животу.

 

 


Историјски Архив


Историјски архив ,,Срем’’ је основан 1946. године, са седиштем у Сремској Митровици. Регионална је установа која покрива седам општина Срема: Стару Пазову, Инђију, Ириг, Шид, Руму, Пећинце и Сремску Митровицу.

Основна делатност Архива је заштита, чување и обрада архивске грађе. Архив сагласно законским прописима, обезбеђује јавност грађе и њену доступност у циљу коришћења у научне и оперативне сврхе.

У депоима Архива је смештено око 6000 дужних метара архивске грађе, разврстане у 1316 фондова и 13 збирки.
Архивска грађа од изузетног значаја су црквене Матичне књиге а најстарија сачувана је из 1732. године. Матичне књиге су настале у раду римокатоличке, православне, гркокатоличке, јеврејске и неколико протестантских верских заједница. Све Матичне књиге су микрофилмоване и дигитализоване тако да су сви подаци лако доступни истраживачима.

Затим издвајамо као изузетно значајне, фондове настале у раду управа, од друге половине XVIII па до почетка XX века. У њима се налази архивска грађа магистрата, трговишта, властелинстава, округа, срезова и општина интересантна за истраживаче, пре свега, историчаре.

У Архиву Срема чувају се архивски фондови који су настали током I и II светског рата. Веома су значајни за истраживаче који се баве том проблематиком како на локалном нивоу тако и за шире истраживачке пројекте. Највећи број фондова смештених у Архиву, настао је после Другог светског рата.

Архив поседује око 150.000 микро облика, од тога 55.436 скенова сачуваних у дигиталном облику, што омогућава бржу и лакшу претрагу, преглед али и чување ориганлних докумената.

Iсторијски архив ,,Срем” је смештен у зграду која је изграђена крајем XVIII века за потребе Војне границе. Законом је заштићена као културно добро. Зграда је после више адаптација у потпуности прилагођена потребама Архива. У Архиву ради 16 радника.

Радно време је од 7 до 15 сати, радним данима.

Адреса: Историјски архив ,,Срем”
Вука Караџица 4
22 000 Сремска Митровица

Tel/fax: 022 621-861

www.arhivsrem.org.rs

 

 


Установа за неговање културе Срем

АДРЕСА: ВУКА КАРАЏИЋА 10, 22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ТЕЛ: 022/628-718

Установа за неговање културе ,,Срем’’ је друштвена организација у области културе, просвете и образовања, науке, уметности и стваралаштва, основана децембра 2003. године. Установа издаје информативне публикације и пропагандни материјал којим упознаје најширу јавност о свом деловању и афирмише културно-просветну делатност и све облике аматерског и професионалног стваралаштва.

На основу календара Савеза аматера Србије и Војводине утврђује календар општинских смотри (рецитатори, драмско и музичко стваралаштво) и организује исте.

Прати и помаже рад Културно-уметничких друштава националних мањина (Русини, Роми…).

У оквиру издавачке делатности најзначајнији је часопис за науку, уметност и културу ,,Сунчани сат’’. Часопис је основан 1992. године, штампа се једном годишње (просек хиљаду примерака), а бави се неговањем културно-историјске баштине Сремске Митровице и целог Срема.

У Сремској Митровици је у оквиру пројекта ,,Ја волим СМ’’ у организацији Културно просветне заједнице 10 година за редом одржаван Фестивал беседништва, Сирмиум луx верби – Сирмијум светлост речи. Установа за неговање културе ,,Срем’’ наследила је организацију Фестивала беседништва 2004. године.

Фестивал је васкрсао на античким споменицима једног од најстаријих градова у Европи и одржава се на локалитету древног Сирмијума. На почетку нове ере град је имао слој интелектуалаца који су оставили трагове непролазне вредности. Међу тим траговима је и ретка бронзана скулптура говорника, ретора са почетка нове ере, настала у славу истините речи. У граду су у старом веку боравили чувени писци и биографи који су уздизали Сирмијум као ,,многољудну и славну мајку градова’’.

Фестивал је стекао општи углед и представља најзначајнију културну манифестацију у нашем граду. Интернационалног је карактера, а до сада су на њему учествовали представници Грчке, Русије, Бугарске, Републике Српске, Италије.

 

 


Завод са заштиту споменика Срем

АДРЕСА: ТРГ СВ. ДИМИТРИЈА 10, 22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ТЕЛ: 022/621-568

Војнограничарска зграда Петроварадинског пука 9. граничарског пука саграђена после 1747. године када је Митровица постала седиште Пука. (Данас се у њој налази Завод за заштиту споменика културе)

Институционална заштита споменика културе на подручју Срема и дела Мачве, обавља се већ четири деценије, а започела је оснивањем Среског завода за заштиту споменика културе у Сремској Митровици у децембру месецу 1961. године.

Историјске околности допринеле су да се овде налазе материјална сведочанства од највећег значаја за културну историју српског народа, народности и националних мањина које су ту настале. Након завршетка Другог светског рата, фрушкогорски манастири су тешко страдали. Нашли су се у рушевинама као и неколико десетина православних цркава. Споменичко наслеђе било је изложено константном и убрзаном нестајању.

Последњих неколико деценија представља нову епоху у заштити културне баштине. Велики број културних добара је спашен, заштићен и у служби је даљег културног наслеђа.

Споменици културе су визија једне епохе и духовности народа, глас судбине стваралаштва, и националне индивидуалности као и стваралачке енергије у коју је историја утиснула своју суштину. Свако споменичко биће има своју историчност која је управо његов идентитет и његова интегралност.

На територији Срема у надлежности Завода налази се укупно 215 непокретних културних добара, а од тог броја утврђено је да статус од изузетног значаја има 29 НКД и то: 23 споменика културе, 1 просторна културно-историјска целина, 3 археолошка налазишта и 2 знаменита места.