OTVORENI SPORTSKI OBJEKTI:

1. STADION FUDBALSKOG KLUBA ,,SREM”,
2. STADION FUDBALSKOG KLUBA ,,RADNIČKI”,
3. HIPODROM KPD ,,PROLEĆE”
4. SPORTSKI AERODROM, VELIKI RADINCI
5. TRAVNATI TEREN ZA MALI FUDBAL
6. ATLETSKI STADION

· SPORTSKI AERODROM, VELIKI RADINCI se nalazi na površini od 23 hektara. Raspolaže pistom za sportsko-turističko letenje dužine 1100m na koju mogu da sleću jednomotorni i dvomotorni avioni težine do 5700kg.
Klub raspolaže sportskim avionima i motornim zmajem i vrši usluge u panoramskom letenju i obuci u skakanju padobranom.
Avioni su smešteni u dva hangara površine 1100m2

ZATVORENI SPORTSKI OBJEKTI:

·  PSC ,,Pinki” - Hala sagrađena 1987.godine površine 4200m.2 Gledalište ima 2400 mesta za sedenje. U hali se nalazi sportska dvorana od 1200m2, kuglana sa 4 staze, teretana, restoran i hol sa amfiteatrom.
Hala sagrađena 1987.godine površine 4200m. Gledalište ima 2400 mesta za sedenje. U hali se nalazi sportska dvorana od 1200m, kuglana sa 4 staze, teretana, restoran i hol sa amfiteatrom. – osnovano je 1902.godine kao sportsko sokolsko društvo poseduje fiskulturnu dvoranu površine 200m i teren za male sportove, sa gledalištem kapaciteta 1000 mesta. – površine je 2600m sa 8 mesta u zatvorenom vazdušnom strelištu i 20 mesta u otvorenom malokalibarskom strelištu. – površine je 800m sa teretanom, magacinskim prostorom za čamce i vesla i disko salom.

·  Sokolsko društvo – osnovano je 1902.godine kao sportsko sokolsko društvo poseduje fiskulturnu dvoranu površine 200m2 i teren za male sportove, sa gledalištem kapaciteta 1000 mesta.
·  Gradsko strelište ,,Stanko Paunović Veljko” - površine je 2600m2 sa 8 mesta u zatvorenom vazdušnom strelištu i 20 mesta u otvorenom malokalibarskom strelištu.
·  Dom sportova na vodi – Kajak klub ,,Val” - površine je 800m2 sa teretanom, magacinskim prostorom za čamce i vesla i disko salom.

 

 

USTANOVA ,,ATLETSKI STADION’’

Zakonom o sportu predviđeno je da se mogu osnivati organizacije za obavljanje sportske delatnosti koje bi omogućavale sportske aktivnosti u smislu obučavanja, planiranja i vođenja fizičkog vežbanja, sportskog suđenja, raznih oblika sportskih priprema i sportskih takmičenja, iznajmljivanje opreme i objekata itd… a prema zakonu o javnim službama organizacije ovog tipa mogu se registrovati kao ustanove. Izgradnjom atletskog stadiona kod nas u Sremskoj Mitrovici dobili smo objekat koji zadovoljava visoke standarde za atletske discipline na vrhunskom nivou pa se na osnovu toga ukazala i potreba za osnivanjem ustanove ovog tipa u oblasti sporta a što je dalje doprinelo donošenju odluke na sednici Skupštine Grada od 09.09.2008. godine o osnivanju ustanove pod nazivom ,,Atletski stadion’’.

Osnovni ciljevi osnivanja ustanove ovog tipa su svakako promocija i unapređenje fizičke kulture i sporta uopšte a posebno atletike kao bazičnog sporta, zatim održavanje, izgradnja, opremanje, korišćenje, upravljanje i staranje o sportskom objektu atletskog centra ,,Sirmium’’. Pod korišćenjem podrazumeva se korišćenje od strane registrovanih sportskih klubova, organizovanih grupa školske omladine ili građana, rekreativaca a sve u svrhu treninga, zatim organizovanje priprema, sportskih takmičenja, stručno osposobljavanje i druge aktivnosti vezane za sport a koje su od značaja za društvo.
Inače, za tartan stazu dobijen je sertifikat IAAF Class 2 (tip ugrađenog materijala) i Konstruktivna kategorija 3 (sadržaj borilišta koji omogućava održavanje svih takmičenja ispod ranga svetskih i evropskih prvenstava  za seniore). Da bi bio zadovoljen kriterijum za Konstruktivnu kategoriju 2 potrebno je izgraditi tribine koje su prema projektu planirane i bile bi kapaciteta 1600 sedišta za gledaoce sa svim ostalim neophodnim sadržajima.
Ove godine očekuje nas određen broj takmičenja na našem terenu, ASS prema datom kalendaru takmičenja za 2009. godinu poveriće organizaciju takmičenja klubovima ,,Srem’’ i ,,Sirmium’’.

Objekat atletskog stadiona nalazi se na adresi:
dr. Milana Kostića bb, Sremska Mitrovica
Kontakt telefoni: 631-858; 064/88-94-680
E-mail adresa: atletstad©gmail.com
v.d. Direktor: Maksimović Zoran