Atrakcije, Ustanove kulture

Galerija ,,Lazar Vozarević’’

Galerija ,,Lazar Vozarević’’

Memorijalna galerija „Lazar Vozarević“ (1925 – 1968) otvorena je novembra 1973. godine u prostorijama nekadašnje Galerije Srema, dela zgrade stare Srpske narodne škole. Na stalnoj postavci izloženo je preko pedeset radova – ulja, crteža i kolaža – nastalih u periodu između 1954. i 1968. godine, ovog rano preminulog umetnika prve posleratne generacije, koji je, između ostalog, pripadao umetničkim grupama „Jedanaestorica“ i „Decembarska grupa“.

U zavičaju
posle smrti živeti

Galerija ,,Lazar Vozarević’’ osnovana je i počela sa radom novembra 1973. godine izložbom slika i crteža Lazara Vozarevića. Galerija ima dva jasno profilisana dela: memorijalni i živi.

Osnovno galerijsko jezgro čini memorijalni deo koji se sastoji od originalnih slika, crteža, kolaža i materijala koji se vezuje za stvaralaštvo Lazara Vozarevića.

Lazar Vozarević rođen je 1925. godine u Sremskoj Mitrovici, a umro 1968. godine u Beogradu. Završio je Akademiju likovne umetnosti u Beogradu. Boravio je u Parizu 1951-1952, 1954-1956, 1958 i 1962. Pored slikarstva bavio se mozaikom i ilustracijom. Bio je docent na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Dela mu se nalaze u Galeriji ,,Lazar Vozarević’’, Sremska Mitrovica, Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, Umetničkoj galeriji na Cetinju kao i u značajnim zbirkama u inostranstvu: David Rockfeller (SAD), Guido Tervizan (Italija), Vila Lobos (Brazil), Philipe Baudet (Francuska), Paul Flockerman (SAD) i dr. Vozarević je samostalno izlagao u Beogradu, Zagrebu, Sremskoj Mitrovici, Parizu, Rimu, Brazilu, Veneciji, Njujorku i dr. Lazar Vozarević je u okviru jugoslovenske selekcije izlagao na Bijenalu mladih u Parizu, na Međunarodnoj izložbi u Tokiju, na Mediteranskom bijenalu u Aleksandriji i na Bijenalu u Sao Paolu.

Pored stalne postavke, u Galeriji se organizuju i povremene izložbe iz oblasti savremene umetnosti i arhitekture – „Sremskomitrovački salon“ savremene likovne i primenjene umetnosti Vojvodine, „Likovni salon Srema“ i „Likovna kolonija Lazar Vozarević“. Galerija izdaje i kataloge koji hronološki prate dešavanja iz oblasti primenjene umetnosti i arhitekture na području Vojvodine (1970 – 1990)

Drugi deo u strukturi Galerije odnosi se na dinamičke akcije u oblasti žive i savremene umetnosti. Galerija organizuje dve stalne manifestacije: Sremskomitrovački salon (Vojvođanski salon) koji svake druge godine prikazuje najnovija dostignuća u oblasti likovne i primenjene umetnosti i arhitekture u Vojvodini i Likovni salon Srema na kome izlažu likovni stvaraoci sa ovog područja. Galerija je do sada organizovala preko 160 izložbi u svojim prostorijama i dvadesetak izložbi u zemlji i inostranstvu.

Znameniti mitrovčani

Ukoliko želite malo bolje da upoznate Sremsku MItrovicu, nađite nekog da Vam priča o ljudima po kojima su nazvane gradske ulice.

Hight Quality Materials

In a professional context it often happens that private or corporate clients corder a publication to be made and presented.

Nezapisane tajne

Skrivena Sremska Mitrovica

Otkrijte malo poznate stvari o ovom lepom vojvođanskom gradu.

Ustanove kulture

Sremska Mitrovica je zahvaljujući bogatoj istoriji ovog kraja budućim naraštajima ostavila dragocene spomenike, od kojih neki predstavljaju unikatni deo svetske kulturne baštine.
Muzej Srema

Muzej Srema

Zlatni avarski pojas, Sunčani sat, nebrojeni nalazi antičkog Sirmijuma na …

Poseta iz prve ruke

Valuta za plaćanje

All the lorem ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary.

Dolazak u Srbiju

Consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical.

Komunikacija

Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose.

Udaljenosti

It was popularised in the 60s with the release of Letraset sheets containing lorem passages.