Manastiri i crkve

Grkokatolička crkva Voznesenja Gospodnjeg

Grkokatolička crkva
Voznesenja Gospodnjeg

Grkokatolička crkva Vaznesenja Gospodnjeg, bogoslužbeni je hram u gradu Sremska Mitrovica. Crkva pripada Grkokatoličkoj eparhiji Svetog Nikole u Ruskom Krsturu. Crkva je posvećena Vaznesenju Gospodnjem. Sadašnji paroh je jerej Igor Vovk. Grkokatolička parohija u Sremskoj Mitrovici osnovana je 1886. godine. Nakon 1848. godine u Sremsku Mitrovicu počeli su se naseljavati Ukrajinci i Rusini iz severoistočne Ugarske, danas Zapadne Ukrajine, tako da je njihov broj već 1885. godine dosegao do 300 pripadnika. Prvi dušebrižnik novoosnovane parohije bio je Maksimilijan Relić iz sela Relića. Vladika Ilija Xranilović je o svom trošku pribavio sve potrebno za vršenje bogosluženja, a od biskupa Štrosmajera dobio je dozvolu bogoslužemka u rimokatoličkoj kapeli Sv. Roka na Mitrovačkom groblju. Crkva je počela sa izgradnjom hrama Voznesenja Gospodnjeg 24. septembra 1905. godine i izgrađena je u sledećim godinama.

Crkva je izgrađena u neoromanici. To je trobrodna građevina sa predvorjem, glavnim brodom i dva bočna, prostranom solejom i klerosima, svetištem sa visokim ikonostasom solidne zanatlijske izrade. U svetištu je mermerni oltar braon boje i umetnički izrađen baldahinom. Prozori su u svetištu i soleji figuralni, a bredovima geometrijski. Crkva ima tri oltara: glavni u središtu i dva bočna: pokrov Bogorodice i oltar sv. Antonija Pustinjaka. Unutrašnja arhitektura – enterijer je originalan po tome što je unutrašnjost izvedena u ritmu (metrika) Šumanove sonate. Vernici ove parohije su mahom grkokatolički Ukrajinci, Rusini, ređe i češće kao posetioci Bugari, Mađari, Srbi, Xrvati.

Manastiri i crkve na teritoriji
Grada Sremska Mitrovica

Iako slična po gostoprimstvu njihovih domaćina, svako etno selo na sebi svojstven način čuva tradiciju, kulturu i običaje ljudi koji tamo žive. Ono što ih sve povezuje su čist vazduh, mir i tišina, domaća hrana i netaknuta priroda u koju ćete se zaljubiti na prvi pogled.
Manastir Vranjaš

Manastir Vranjaš

Manastir Svetog Vasilija Ostroškog osnovan je u blizini sela Manđelosa, …

Manastir Petkovica

Manastir Petkovica

Manastir Petkovica pripada Eparhiji sremskoj Srpske pravoslavne crkve i predstavlja …

Manastir Kuveždin

Manastir Kuveždin

Manastir Kuveždin pripada Eparhiji sremskoj Srpske pravoslavne crkve i predstavlja …