Ustanove kulture

Istorijski Arhiv Srema

Istorijski Arhiv Srema

Delatnost Arhiva je: nadzor nad registraturama, prikupljanje, čuvanje i obrada arhivske građe i korišćenje iste u javno-pravne, privatno-pravne i naučne svrhe. U arhiv je smešteno oko 1300 raznih fondova iz života ovog kraja (privrede, sudstva, školstva, uprave, društveno-političkih i verskih organizacija i sl.). Najvažnija arhivska građa su Crkvene matične knjige od 1732-1900. godine (rimokatoličke, pravoslavne, grkokatoličke i jevrejske).Arhiv je dobijao zahteve za korišćenje ove građe od Nemačke, Italije, Austrije, Francuske, Rusije pa čak i od SAD, Kanade i Brazila.

Čuvari zapisanih sećanja

Istorijski arhiv Srem je osnovan 1946. godine, sa sedištem u Sremskoj Mitrovici. Teritorijalna nadležnost Arhiva obuhvata Grad Sremsku Mitrovicu i šest opština Sremskog okruga: Staru Pazovu, Inđiju, Irig, Šid, Rumu i Pećince. Stvarna nadležnost se odnosi na arhivsku građu i registraturski materijal koji su nastali u radu ranijih i sadašnjih organa vlasti, institucija, organizacija, odnosno pravnih subjekata i pojedinaca sa područja teritorijalne nadležnosti.

Zaštita arhivske građe je osnovna delatnost Arhiva i ona se zasniva na Zakonu o kulturnim dobrima (Sl. gl. RS 71/94), Pravilniku o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova zaštite kulturnih dobara (Sl. gl. RS 21/95), Zakonu o javnim službama (Sl. gl. RS 42/91, 71/94), Zakonu o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture (Sl. gl. RS 49/92), Zakonu o radu (Sl. gl. RS 25/05, 61/05), Zakonu o budžetskom sistemu (Sl. gl. RS br. 9/02 i 87/02, …….), Rešenju o utvrđivanju teritorije arhiva (Sl. gl. RS 7/96), kao i na odlukama opština o poveravanju poslova zaštite arhivske građe.

Stručni rad se zasniva na zakonskim propisima kao i na uputstvima i preporukama, odnosno na pozitivnim dostignućima arhivistike. U depoima Istorijskog arhiva Srem čuva se 1340 arhivskih fondova (oko 7000 dužnih metara arhivske građe) i zbirki nastalih u vremenskom rasponu od 17. veka do današnjih dana. Istorijski arhiv Srem, u okviru svoje teritorijalne nadležnosti, vrši stručni terenski nadzor nad 920 aktivnih registratura (državnih organa, organa lokalne samouprave, ustanova, zadruga i preduzeća) u kojima se nalazi na desetine hiljada dužnih metara registraturskog materijala.

Rad u Arhivu organizovan je po Odeljenjima: opštih poslova, za zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala na terenu, za registratursko sređivanje i obradu arhivske građe, za korišćenje i izdavanje arhivske građe, za istraživanje i publikovanje arhivske građe. Istorijski arhiv Srem je smešten u zgradi koja je izgrađena krajem XVIII veka za potrebe Vojne granice. Zakonom je zaštićena kao kulturno dobro. Zgrada je nakon više adaptacija u potpunosti prilagođena potrebama Arhiva. Pored centralne zgrade Arhiv koristi još dva objekta u kojima se nalaze smeštajni depoi.

Znameniti mitrovčani

Ukoliko želite malo bolje da upoznate Sremsku MItrovicu, nađite nekog da Vam priča o ljudima po kojima su nazvane gradske ulice.

Hight Quality Materials

In a professional context it often happens that private or corporate clients corder a publication to be made and presented.

Nezapisane tajne

Skrivena Sremska Mitrovica

Otkrijte malo poznate stvari o ovom lepom vojvođanskom gradu.

Ustanove kulture

Sremska Mitrovica je zahvaljujući bogatoj istoriji ovog kraja budućim naraštajima ostavila dragocene spomenike, od kojih neki predstavljaju unikatni deo svetske kulturne baštine.
Muzej Srema

Muzej Srema

Zlatni avarski pojas, Sunčani sat, nebrojeni nalazi antičkog Sirmijuma na …

Poseta iz prve ruke

Valuta za plaćanje

All the lorem ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary.

Dolazak u Srbiju

Consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical.

Komunikacija

Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose.

Udaljenosti

It was popularised in the 60s with the release of Letraset sheets containing lorem passages.