Manastiri i crkve

Rimokatolička župa Crkva Svetog Dimitrija

Rimokatolička župa
Crkva Svetog Dimitrija

Rimokatolička crkva Svetog Dimitrija, kraće i mesno Katolička crkva, je bogoslužbeni hram u gradu Sremska Mitrovica. Crkva je katedralni hram Sremske biskupije Rimokatoličke Crkve. Crkva je posvećena Svetom Dimitriju, zaštitniku grada.

Crkva je, zajedno sa susednim župnim dvorom, spomenik kulture od velikog značaja.

Xrišćanski život na području grada u okviru Rimokatoličke Crkve je zaživeo 1229. godine kada papa Grgur IX obnavlja Sremsku biskupiju, a u Sremskoj Mitrovici je osnovan benediktinski manastir sv. Ireneja Sremskog. Verski život razvija se do turskog vremena – 1521. godine. Za vreme turske vlasti parohija se spominje još 1665. godine. Nakon oslobođenja od Turaka parohija je obnovljena 1743. godine. Tada se kao vernici javljaju Nemci, Xrvati i Mađari. Današnja parohijska crkva sagrađena je 1811. godine, a posvećena 30. juna 1811. godine. Zaštitnik crkve i parohije, kao i celog grada bio je uvek sveti Dimitrije.

Parohijska crkva dobila je naslov konkatedrale 1984. godine, i naslov bazilike minor 1991. godine, što je najveća čast ukazana jednoj crkvi. Uspostavljanjem Biskupije Sremske 2008. godine crkva je pripala novouspostavljenoj biskupiji.

Sremska biskupija (lat. Dioecesis Sirmiensis) je biskupija Rimokatoličke crkve u Srbiji sa sedištem u Sremskoj Mitrovici, gde je smešten katedralni hram. Područje biskupije pokriva deo Srema koji je u sastavu Srbije. Sremska biskupija je deo biskupske konferencije Srbije. Sa druge strane, biskupija je podređena Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, koja ima svoje područje u Xrvatskoj.

Područje biskupije pokriva središnji i istočni Srem, tj. njegov deo u sastavu Srbije. To znači da biskupija pokriva i vojvođanski deo Srema, a i njegov deo u sastavu Beograda (Zemun, Novi Beograd, Surčin).

Biskupija je nadležna za sve vernike rimokatoličke veroispovesti na svom području, bez obzira na etničku pripadnost. U većini su to Xrvati, a u manjem broju Mađari, Slovaci i druge manjine.

Sremska biskupija osnovana je 1773. godine spajanjem dotadašnjih biskupija u Bosni i Sremu. Data biskupija 1963. godine dobija novi naziv – Đakovačko-sremska nadbiskupija. 18. juna 2008. godine Đakovačko-sremska nadbiskupija je podeljena prema graničnoj liniji između Xrvatske i Srbije na Đakovačko-osječku nadbiskupiju i Sremsku biskupiju.

Centar biskupije je ranije bio u Iloku. Nakon spora iločkog vlastelina sa biskupom, centar biskupije se premešta u Banoštor (1437.), pa u Petrovaradin.

Manastiri i crkve na teritoriji
Grada Sremska Mitrovica

Iako slična po gostoprimstvu njihovih domaćina, svako etno selo na sebi svojstven način čuva tradiciju, kulturu i običaje ljudi koji tamo žive. Ono što ih sve povezuje su čist vazduh, mir i tišina, domaća hrana i netaknuta priroda u koju ćete se zaljubiti na prvi pogled.
Manastir Vranjaš

Manastir Vranjaš

Manastir Svetog Vasilija Ostroškog osnovan je u blizini sela Manđelosa, …

Manastir Petkovica

Manastir Petkovica

Manastir Petkovica pripada Eparhiji sremskoj Srpske pravoslavne crkve i predstavlja …

Manastir Kuveždin

Manastir Kuveždin

Manastir Kuveždin pripada Eparhiji sremskoj Srpske pravoslavne crkve i predstavlja …