Poseta-DCC

Sremska Mitrovica – U okviru Projekta “Putevima rimskih careva i dunavski put vina” Sremsku Mitrovicu posetila je delagacija Dunavskog centra za kompetenciju (DCC).

Projekat, u kojem učestvuju četiri države – Srbija, Hrvatska, Bugarska i Rumunija, tiče se 20 drevnih rimskih gradova i 12 rimskih regija u ove četiri zemlje. Projekat, koji je započet 2012. godine, sastoji se iz dve kulturne rute, od kojih se jedna zove „Putevima rimskih careva“, a druga „Dunavski put vina“. Ruta “Put rimskih careva” obuhvata spomenike kulturne baštine rimskog carstva u ovom delu Podunavlja, dok ruta “Dunavski put vina” promoviše mnogobrojne lokalne vinogradare i proizvođače vina.

Ovaj projekat finansirao je DCC, u saradnji sa brojnim institucijama i organizacijama, kao i ostalim parnerima projekta.

Delagacija DCC-a bila je u studijskoj poseti Sremskoj Mitrovici, kako bi se na licu mesta upoznali sa onim što ovaj projekat, odnosno ove dve kulturno-turističke rute, nude. Ovom prilikom delagacija je obišla Baziliku Sv. Dimitrija, nakon čega je posetila i kompleks Carska palate „Sirmium“.

U okviru ovog projekta, kako je objasnila direktorica Turističke organizacije grada Sremska Mitrovica Tatjana Poznić, DCC je takođe finansirao i izradu određenih informativnih tabli koje će se nalaziti na lokalitetu Carske palate, koje će oplemeniti ovaj prostor i dati turistima sve neophodne informacije, sa svim osobenostima i posebnostima koje Carska palata, kao turistički i istorijski lokalitet, svakako ima.

Kako je ovom prilikom rekao projektni koordinator Dunavskog centra za kompetenciju Vladan Krečković, studijska poseta Sremskoj Mitrovici organizovana je u cilju prezentacije lokaliteta drugim predstavnicima lokaliteta iz partnerskih zemalja, Bugarske, Rumunije i Hrvatske.
- Na ovaj način pojačavamo interpretacijske potencijale same rute, jer kada turisti posećuju lokalitete vrlo često interpretacija nije na visokom nivou. Na ovaj način, uz primere dobre prakse i po ugledu na modele u inostranstvu, pokušavamo da pospešimo ove potencijale i kapacitete, kako bi turistima bilo jasnije šta posećuju na lokalitetu, rekao je Krečković, dodavši da je namera da i sam proces vođenja bude organizovaniji i smisleniji.

Prema rečima direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica Ljubiše Šulaje, poseta DCC-a je korak ka unapređenju prezentacije lokaliteta Carska palata, ali i drugih turističkih atrakcija koje Sremska Mitrovica ima.
- Ovakve posete svakako doprinose afirmaciji kulturnih vrednosti grada, naročito kompleksa Carska palata. Posebno nam je važno to što je DCC uključio Mitrovicu u svoj projekat, ali i što će, u okviru projekta, raditi na unapređenju lokaliteta Carska palata, rekao je Šulaja.

Kako je ovom prilikom objasnila Tatjana Antić, iz Turističke organizacije Srbije, poseta Sremskoj Mitrovici je samo jedna od brojnih aktivnosti u okviru projekta, koja podrazumeva upoznavanje partnera iz Bugarske, Rumunije i Hrvatske sa lokalitetima u Srbiji i sa vinskim regionima.
- U turističkom, ali i kulturno-istorijskom smislu veoma je važna međusobna saradnja zemalja u okruženju. Namera nam je da se svaki od lokaliteta osnaži, a zatim da se turistički povežu, kako bi se privukao što veći broj turista, rekla je Tatjana Antić.

Profesor rimske arhweologije na Univerzitetu u Olbeniju, Državni univerzitet u Njujorku, prof. dr Majkl Verner naglasio je značaj ovakvih poseta i realizacije projekta uopšte.
- Ovo je prilika da Srbija, ali i Sremska Mitrovica kao jedan od najznačajnijih gradova sa kulturnim nasleđem, pokažu jednu značajnu sliku arheologije iz rimskog doba, rekao je Verner i najavio posete lokalitetima Medijana u Nišu i Romulijana kod Zaječara.

Dunavski centar za kompetenciju (DCC) je osnovan 2010. godine i trenutno je najaktivnija organizacija i organizacija koja najbrže raste u dunavskom regionu, a bavi se razvojem i unapređenjenjem Dunava kao turističke destinacije.

U svom članstvu DCC okuplja raznovrsne aktere iz javnog (nacionalne, regionalne i lokalne turističke organizacije), privatnog (hoteli, restorani, vinarije) i nevladinog sektora. Među svoje istaknute članove ubrajamo nacionalne turističke organizacije Nemačke, Mađarske, Srbije i Republike Moldavije. Sedište DCC-a je u Beogradu.
Kroz svoje aktivnosti DCC podržava postojeće i razvija nove turističke proizvode (zasnovane na kulturnim potencijalima i prirodnim resursima Dunava), radi na stvaranju i promociji jedinstvenog turističkog brenda za ceo region Dunava i zagovara dalja ulaganja u razvoj turizma u Dunavskom regionu.

DCC je glavni implementacioni partner regionalnog projekta koji ima za cilj unapređenje prekogranične saradnje u oblasti turizma na srednjem i donjem toku Dunava, podržanog od strane nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), i agencije Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (koja je i patron DCC-a).

Istovremeno, DCC je član bez prava glasa unutar Prioritetne oblasti 3 – turizam i kultura, u okviru EU Strategije za dunavski region (EUSDR).