SrecnaNova2016

Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica trudi se da podrži sve manifestacije i projekte kojima je zajednički imenitelj razvoj i promocija turizma i grada u celini.

Sagledavajući proteklu godinu Sremsku Mitrovicu je posetilo više od 50 hiljada turista prema podacima do kojih je Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica došla sa različitih turističkih lokaliteta.

Najvredniji antički lokalitet Carska palata Sirmium, prema zvaničnim podacima posetilo je 10 hiljada turista. Bitno je napomenuti da je u toku konzervacija antičkih mozaika iz III i IV veka nove ere, koji su pronađeni na lokalitetu Carska palata. U ovj godini takođe se planiraju aktivnosti na valorizaciji tog turističkog potencijala.

Specijalni rezervat prirode Bara Zasavica, prema rečima upravnika Slobodana Simića, posetilo je oko 38 hiljada turista. Kada je verski turizam u pitanju, moramo da istaknemo da nemamo tačan podatak koji je broj turista posetio ove kulturne i verske objekte na Fruškoj gori, ali se pretpostavlja da je i fruškogorske manastire posetio veliki broj turista, koji može da broji i nekoliko hiljada.

Broj noćenja, u postojećim smeštajnim kapacitetima, je 16 853 noćenja. Broju turista svakoko doprineo je i veliki broj manifestacija, koje su već tradicionalni deo turističke ponude grada , a najposećenije su Festival vatrometa, Srem Folk Fest, Moto skup… Na njima se prošle godine okupljalo i po nekoliko desetina hiljada posetilaca po manifestaciji.

Ovu godinu završili smo manifestacijom Magični trg koju smo takođe podržali i promovisali. Pored ovako velikih i važnih projekata učešće smo uzeli i u domaćim sajamskim manifestacijama, a promo-materijalom smo podržali i predstavljanja u inostranstvu kao i sve one pojedince koji su radili na promociji grada u najrazličitijim oblastima.