Carska-palata-puna-turista

Prema dostupnim podacima Carsku palatu, jedan od turističkih lokaliteta, u 2015. godini posetilo je više od 10 hiljada ljudi. To je rezultat, a ujedno i zajednički cilj Turistističke organizacije Grada Sremska Mitrovica i mitrovačkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, rada na zaštiti, turističkoj promociji i afirmaciji kulturno istorijskih vrednosti. Iz godine u godinu ponuda se poboljšava, a početak ove godine, bar kada je poseta Carskoj palati u pitanju, rad se isplatio.

Inače, sezona poseta ovom lokalitetu je između aprila i jula, ali i između septembra i novembra što pokazuju dosadašnja iskustva. Početak ovogodišnje sezone je obećavajući. Tradicionalni posetioci su deca i mladi jer je Carska palata i Sremska Mitrovica u većini škola uvrštena u program školskih ekskurzija. Takve grupne posete broje u proseku i do stotinjak posetilaca, organizovane su i najavljene.

Ono što raduje jeste, prema podacima sa lokaliteta, da je na početku ovog dela turističke sezone povećan broj stranih turista, i pojedinačnih i grupnih poseta. Jedan od razloga je i saradnja sa jednom italijanskom turističkom agencijom koja ima predstavništvo u Rijeci. Inače, ta agencija nudi program posete balkanskim destinacijama. Jedna od destinacija je i Sirmijum. Tako je u maju i junu, kao i drugom delu sezone u septembru i oktobru, već najavljeno preko 20 organizovanih grupa iz Švedske i Danske.

Termini su utvrđeni, a posete su već počele. „Spremni smo za ovu turističku sezonu, dobro smo se organizovali i sa turističko-vodičkog aspekta, unapredili smo promociju sa Turističkom organizacijom, ali i prodaju suvenira na likalitetu“, rekao je Ljubiša Šulaja direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Pored ovih tura, mogu da se očekuju i gosti iz Izraela koji se u ovom slučaju često opredeljuju za Srbiju. Posle „prethodnice“ koja je zadovoljna otišla iz Sremske Mitrovice, već su najavljene nove ture.

Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica osnovana je sa ciljem promocije turističkih potencijala i jasnim pozicioniranjem na turističkoj karti Srbije. Osnovni cilj je promocija svih turističkih potencijala i bogatog kulturno-istorijskog nasleđa. Saradnja sa ostalim ustanovama u gradu pokazala se kao još jedan od efikasnih načina prezentacije i promocije koja za cilj ima privlačenje što većeg broja turista.