KICK OFF sastanak
projekta ADRILINK uspešno održan

 

24.6.2020. održan je Kick off sastanak projektnog tima u sklopu projekta ADRILINK- Interpretacijska mreža jadranskog krajolika (ref.br. 1108) koji se finansira kroz Drugi poziv za predloge projekata Interreg V-5 Jadransko-jonskog ADRION Programa 2014-2020. Sastanak koji je prvobitno trebao biti održan u Tirani, Albanija, odvijao se virtuelno zbog trenutne situacije izazvane pandemijom virusa COVID 19.

Govorilo se o konkretnoj implementaciji projekta, zaduženjima partnera u okviru radnih paketa, zahtevima programa ADRION u vezi sa pravnim zahtevima, pravilima javne nabavke i finansijskim aspektima i izveštavanjima, a projektni partneri su ujedno dobili priliku da u vidu kratkih prezentacija predstave svoje potencijale i viđenje Interpretacijskih centara predela čije je uspostavljanje i dalji operativni rad planirano kao deo projektnih aktivnosti.

Prema rečima menadžera projekta kao i prema navodima organizacija koje su voditelji radnih paketa, partneri će najviše posla imati oko definicija mapa predela, nabavke ICT infrastrukture, razvoja biznis plana i plana upravljanja Interpretacijskih centara predela, a zatim i pri davanju inputa i definisanju tematskih ruta kod kreiranja ICT platforme i mobilne aplikacije za interpretacijske centre predela. Dobra vest za turiste je da je predviđena izrada tkz. Kartica za lljubitelje predela koja će za korisnike podrazumevati popuste za putovanja u sve predele koji su deo ADRILINK mreže. Da spomenemo samo neke: NP Sutjeska (Republika Srpska), Vrsar i Moscenicka Draga (Hrvatska), Grad Gradiška (Bosna i Hercegovina), Sremska Mitrovica (Srbija), Murska Sobota (Slovenija), Venecija i opština Jesi (Italija) i mnoge druge.