Snimak ekrana 2020-09-29 124013

U okviru projekta ADRILINK, 29.9.2020. održan je ZOOM sastanak povodom pripreme aktivnosti planiranih u okviru drugog radnog paketa projekta: Kreiranje smernica za razvoj Interpretacijskih centara krajolika. U toku su konsultacije projektnih partnera u vezi sa održavanjem tkz. Dana pejzaža koji će biti organizovani u svim partnerskim gradovima/državama, uključujući i Sremsku Mitrovicu. Svrha ovog događa biće da se okupe sve zainteresovane strane u oblasti turizma i da se svojim mišljenjem, znanjima koje poseduju i ekspertizama što više uključe u proces kreiranja smernica za razvoj Interpretacijskog centra krajolika u Sremskoj Mitrovici.

O datumu i mestu održavanja Dana pejzaža, kao i o detaljnoj agendi događaja, ćemo blagovremeno obavestiti građane.
Za više informacija, molimo vas da se obratite kontakt osobi Turističke organizacije grada Sremska Mitrovica:

Svetlana Sabo, Direktorica
e-mail: turistorgsm@yahoo.com
Ili da posetite zvanični vebsajt ADRION programa:
https://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/project-websites/