11.5. 2021. godine u prostorijama Grada Sremska Mitrovica, održana je prva radionica- Link Lab u okviru Projekta ADRILINK – Interpretacijska mreža jadranskog krajolika u organizaciji Turističke organizacije Grada Sremska Mitrovica i drugih saradnika na Projektu.

Nakon pozdravnih reči direktora Turističke organizacije Grada Sremska Mitrovica, Dušana Drče, koji je istakao značaj Projekta, kako za razvoj Grada i celokupne turističke ponude, tako i za lokalno stanovništvo, učesnici radionice, zainteresovane strane u turizmu, nosioci turističkog razvoja Grada u oblasti starih i tradicionalnih zanata, ugostiteljstva, arheologije, kulturnog nasleđa i drugih povezanih oblasti, imali su priliku da se kroz izlaganje saradnice na Projektu, Svetlane Sabo, upoznaju sa osnovnim informacijama o Projektu kao i o konkretnim rezultatima koji se njime ostvaruju. Dodatno, učesnicima su u okviru izlaganja približeni termini interpretacijskih centara, njihovih osnovnih sadržaja i vrednosti, kao i značaja i uloge za održivi razvoj turizma ali i lokalne zajednice uopšte.

Dejan Veselinov, saradnik za održivi razvoj i potencijale turizma, kratko je učesnike upoznao sa trenutnim stanjem u turizmu, sa zapažanjem da je prethodna godina ostala upamćena kao jedna od najtežih za turizam u novijoj istoriji, pri čemu je zanimljivo da je u periodu od jula do oktobra 2020. godine ostvaren porast od ukupno 720 369 dolazaka domaćih turista, što je znatno više u odnosu na isti period 2019. godine. Učesnicima su predstavljeni rezultati ankete koja je upoređivala viđenje turističke ponude Srbije sa stanovišta domaćih I stranih turista, pri čemu su za strance jedan od najvećih resursa, pored autentične hrane i gostoprimstva, bili upravo kulturno-istorijske znamenitosti, muzeji i arheološka nalazišta a za domaće, priroda. Kao destinacija, Grad Sremska Mitrovica je prepoznata kao idealan za tkz. “city break”, kratke posete i obilaske u toku vikenda.
Profesor dr Zoran Đukanović, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ukazao je učesnicima na značaj arheoloških rimskih nalazišta u Srbiji još od doba prvih itinerera, prvih turističkih mapa poznatog sveta, na kojima je i Sirmium. Nakon toga, profesor je učesnicima objasnio pojmove krajolika (prirodnog, kulturnog, izuzetnog, svakodnevnog i sl.), predela i sl. polako ih uvodeći u sastavne elemente Interpretacijskog centra krajolika, koji je i krajnji cilj ovog Projekta.
U drugom delu radionice, učesnici su u okviru Upitnika za procenu elemenata krajolika, ocenjivali opšte kriterijume za procenu predela i njegovih elemenata i važnost karakteristika elemenata lokalnog predela, kao i ulogu entiteta u poboljšanju korišćenja turizma u ovom području.

U narednom periodu, planira se Organizacija Dana krajolika na Zasavici, 22.5.2021. godine kao I održavanje preostale 3 ADRILINK Link Lab radionice (od ukupno 4).