U ponedeljak, 29.11.2021. godine u prostorijana restorana La’Sta, održana je treća ADRILINK LINK LAB radionica za saradnike u turizmu u organizaciji Turističke organizacije grada Sremska Mitrovica i uz podršku gradske uprave Sremska Mitrovica.

Predstavljena su dva primera dobre prakse upravljanja već razvijenim i poznatim rutama: Ruta rimskih careva i Dunavska vinska ruta sa naglaskom na neophodnosti sinergije proizvoda, različitih aktera i tema u okviru jedne rute zarad boljeg upravljanja i daljeg razvoja istih.

Nastavljen je rad na izradi mapa i itinerera turističke ponude grada Sremska Mitrovica, pri čemu su se kao najvažnije lokacije i krajolici izdvojili antički Sirmijum, Specijalni rezervat prirode Zasavica i Nacionalni park Fruška gora.

Učesnicima radionice, glavnim akterima u kreiranju turističke ponude grada, je predstavljen rad budućeg ADRILINK Interpretacijskog centra krajolika koji će fizički biti lociran u prostorijama Info-centra Turističke organizacije grada Sremska Mitrovica. Predavači su iskoristili priliku da učesnicima približe pojam njihovih uloga i zaduženja u budućem interpretacijskom centru krajolika, kao i prednosti aktivnog učešća u kreiranju turističke ponude grada. Kako bi njihov rad i doprinos bio što efikasniji, učesnici su podeljeni u grupe za rad koje će nadalje funcionisati prema sledećim temama: 1. Kreiranje narativa i predstavljanje odabranih lokacija/krajolika, koje može se vršiti i kroz video 360 materijale, tekstove, performanse, izložbe i događaje u novom info centru, institucijama kulture; 2. Pružanje turističkih usluga na destinaciji (smeštaj, restorani, seoska domaćinstva; 3. Proizvodnja i prodaja suvenira; 4. Upravljanje IT tehnologijama, produkcija sadržaja, marketing i dizajn.

Ovom prilikom, učesnici su potpisali Sporazume o saradnji u okviru rada Link Lab radionica i Interpretacijskog centra krajolika.

Sledeća radionica će biti održana u toku decembra 2021. godine.