Od 7.4. do 8.4., predstavnici Turističke organizacije grada Sremska Mitrovice učestvuju na Međunarodnoj konferenciji o pejzažu u Vrsaru u okviru projekta ADRILINK. Tema konferencije su digitalna rešenja i upravljanje modelima interpretacijskih centara pejzaža kojih će nakon ovog projekta biti 10, uključujući i Sremsku Mitrovicu. Učesnici na konferenciji diskutuju o participativnim i integrisanim modelima za održivo upravljanje turizmom, o AR, VR i MR rešenjima za interpretacijske centre, i o multimedijalnim rešenjima za interpretaciju pejzaža. Sastavni deo konferencije su posete primerima dobre prakse Svetvinčenat vizitorskom centru i Batana eko-muzeju, primeru dobre prakse upravljanja neprofitnom organizacijom. Kruna konferencije je potpisivanje Transnacionalnog sporazuma o saradnji.