vest1

U vizitorskom centru Carske palate postavljena je velika maketa Sirmijuma.

Maketa, rad Nebojše Stoševskog, predsednika Udruženja maketara, dopremljena je u Mitrovicu iz Pančeva, a na njenoj izradi radilo se godinu dana.

Maketa predstavlja izgled carskog grada Sirmijuma iz 4. veka naše ere i na plastičan način posetiocima dočarava ondašnji izgled grada.
Maketa nije dokument, već ima edukativni karakter za širu javnost da pokaže i plastično prikaže ondašnje vreme. Do autentičnog izgleda došlo se, naravno, na osnovu saznanja iz višedecenijskog istraživanjima Sirmijuma i autentičnih podataka, kao i analogije sa objetima u drugim gradovima iz tog vremena – navodi direktor zavoda za zaštitu spomenika kulture Ljubiša Šulaja.
Maketa je visine i širine 2,5 metra, a u Srbiji trenutno ne postoji slična maketa antičkog grada, pa ova predstavlja nov i zanimljiv način približavanja Sirmijuma posetiocima.

Izradu makete pokrenuo je Pokret Mitrovica evropska regija, a njenu izradu finansiralo je Ministarstvo kulture.