ministarstvo_logo_trgovina

Ministarstvo poljoprivrede je  objavilo dugo najavljivani Konkurs za podsticajna sredstva, namenjen domaćinstvima u seoskom turizmu.

Pravilnikom je predviđeno na šta se konkretno Konkurs odnosi pa je tako moguće aplicirati za : izgradnju objekata po ugledu na autentične seoske kuće, odnosno salaše ili vajate, uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu (do 1.000.000 dinara). Zatim za izgradnju, dogradnju i adaptaciju kupatila i uvođenje sistema centralnog grejanja i slično, odnosno privođenje nameni objekata po ugledu na autentične seoske kuće, odnosno salaše i vajate uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu (do 800.000 dinara).

Odnosi se i na restauraciju autentičnih objekata na selu – vodenica, valjarica (objekata za izvlačenje vlakana, odnosno sukna) i vinskih podruma koji su u funkciji seoskog turizma (do 600.000 dinara), poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije, parternog uređenja dvorišta i nabavke dvorišnog mobilijara radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu  (do 600.000 dinara).

Može se aplicirati i za opremanje prostorija za pružanje usluga ishrane koje su u funkciji seoskog turizma  (do 200.000 dinara).

Podrazumeva i nabavku opreme radi obavljanja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani u skladu sa posebnim propisom  (do 300.000 dinara).

Informacije u vezi raspisanog Konkursa su dostupne na telefone:

Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede:   011/260-79-60 ili 011/260-79-61

I na telefon Uprave za agrarna plaćanja:   015/357-500,

Turistička oganizacija Grada Sremska Mitrovica  022/618 275

Konkurs je otvoren do 1. decembra 2013.godine.